Den legala arvsordningen

Person A avlider, efterlämnar dotter B1 som är avliden, och B:s dotter C som också är avliden. Är C:s fader B2 arvtagare till A?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Under förutsättning att C är avliden vid A:s bortgångs kan C:s far B2 inte ärva C.

Den legala arvsordningen innebär att det är den avlidnes bröstarvingar (barn) som ärver och dessa utgör den första arvsklassen (2 kap 1 § ärvdabalken). Om en bröstarvinge, i detta fall B1, är avliden men har ett barn som lever inträder barnet i B1:s rätt till arv. Detta kallas för istadarätten inom svensk rätt. Om inga avkomlingar efter den avlidne är vid livet ärver istället den andra arvsklassen och därmed föräldrar till den avlidne. Om dessa inte är vid livet ärver istället syskon till den avlidne (2 kap. 2 §). Finns inga syskon i livet och inte heller några barn till dessa som kan inträda i syskonets ställe ärver mor- och farföräldrar i den tredje arvsklassen (2 kap. 3 §). Om ingen i någon av arvsklasserna är lever finns inga legala arvingar och kvarlåtenskapen tillfaller istället den allmänna arvsfonden (5 kap. 1 §).

B2 skulle alltså kunna ärva efter A genom att inträda i C:s rätt till arv genom sin mor B1. Detta förutsätter dock att C levde vid A:s bortgång (1 kap. 1 §).

Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo