Den "lägsta formen" av övergrepp i rättssak

2018-10-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om en enhetschef på ett boende informerar en ungdom som gjort polisanmälan om hot att han kan ta tillbaka sin anmälan. Är det övergrepp i rättssak.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om övergrepp i rättssak stadgas i 17 kap. 10 § brottsbalken. Första stycket lyder:

"Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som med någon annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper någon för att han eller hon avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra honom eller henne från att avge en sådan utsaga."

Uppenbarligen är inte kriterierna i första meningen uppfyllda eftersom inget våld eller hot om våld förekommit (jag tolkar din fråga som att polisanmälan gäller hot, och inte att enhetschefen yttrat några hotelser). Möjligtvis kan styckets andra mening passa in på denna situation, men jag tror inte det. Att hota med en gärning som kan medföra lidande, skada eller olägenhet är den "lägsta formen" av övergrepp i rättssak. Jag vet inte vad enhetschefen har sagt. Att blott säga att någon "kan ta tillbaka sin anmälan" möter inte kriterierna för straffbudet. Har ett sådant yttrande dock förenats med hotelser om till exempel indragna förmåner börjar vi närma oss. Dock inte förr.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2285)
2020-02-17 Kan mitt ex få kontaktförbud?
2020-02-16 Tipsa polisen om brott
2020-02-16 Civilkuragelag i Sverige
2020-02-16 Avtjäna straff i Sverige

Alla besvarade frågor (77164)