Den andra betalningen enligt en betalningsplan är inte gjord - ska man kontakta Kronofogden?

Vi har ett avtal med reducerat pris på fastigheten vi köpte i maj med säljarna. Ett

Avtal skrevs mellan våra ombud (advokater).

Som säger att ersättningen för skadorna på huset skall betalas i två etappen 33% av den totala summan pengar efter 5 dagar och resterande efter 90 dagar. Den första betalningen är gjord men inte den andra och sista på ett relativt stort belopp.

Jag har kontaktat vederbörande men inget hörs.

Vad gör man? Utan att ta hjälp av vårt ombud.

Kronofogden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ja, precis som du själv skriver så är det Kronofogdemyndigheten (KFM) som du kan vända dig till för att få hjälp med att få betalt. Det du kan göra är att söka om ett betalningsföreläggande. Jag ska förklara vad det här betyder och hur det går till. Innan ni ansöker om ett betalningsföreläggande rekommenderar jag er dock att försöka ta kontakt med säljarna en gång till och uppmana dem att betala samt berätta att ni funderar på att ta frågan till Kronofogden.

Reglerna jag hänvisar till finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Ansök om ett betalningsföreläggande så kan KFM hjälpa till att driva in skulden

Hos KFM kan ni ansöka om det som kallas betalningsföreläggande (2 §). Då kommer KFM skicka ett brev till säljarna med et delgivningskvitto. Där står det i princip att ni vill att de ska betala skulden och de uppmanas att svara på delgivningen (25-26 §). Det här kan ge tre olika resultat.

1. Säljarna kanske inser att det kommer få konsekvenser om de inte betalar skulden och betalar till er direkt. Blir hela eller delar av skulden betald måste ni kontakta KFM så att de kan lägga ner ärendet.

2. Personen svarar KFM och bestrider skulden. Då kommer KFM informera er om det och ni måste välja om ni vill att ärendet ska läggas ner eller om det ska skickas vidare till domstol (33 §).

3. Personen hör inte alls av sig till KFM och betalar inte skulden. Då meddelar KFM ett utslag som betyder att säljarna förpliktas att betala det ni har begärt i ansökan (42 §). Även i det här skedet kan säljarna invända mot utslaget och då kommer ni behöva ta det vidare till domstol om ni inte vill att beslutet om utslag bara ska sluta gälla.

Får du ett beslut om utslag om betalningsföreläggande kan KFM börja driva in skulden

Får du ett utslag kommer det enligt huvudregeln gå vidare till verkställighet. Det betyder helt enkelt att KFM börjar jobba med att driva in skulden åt er.

Ansökan och verkställighet innebär avgifter

I dagsläget (oktober 2018) är avgiften för ansökan om betalningsföreläggande 300 kr. Meddelas det ett utslag så att KFM börjar driva in skulden tillkommer en avgift på 600 kr. Skulle ärendet skickas vidare till domstol kommer det en avgift på 600 kr eller 2500 kr. Det beror på hur stor skulden är.

I er ansökan kommer ni kunna ange att ni vill att säljarna sa stå för de här avgifterna (17 §). Om inte KFM lyckas med att driva in tillräckligt mycket för att täcka avgifterna kommer dock ni behöva betala.

Om ärendet skulle gå vidare till domstol rekommenderar jag att ni tar hjälp av er advokat

Skulle säljarna av någon anledning invända mot skulden och ni väljer att gå vidare till domstol, så rekommenderar jag er att ta kontakt med ert juridiska ombud. Det underlättar ofta i processen och ökar chanserna att vinna tvisten. Vill ni ta hjälp av ett annat juridisk ombud är ni varmt välkomna att boka tid med Lawlines jurister.

För att ansöka om betalningsföreläggande ska ni skicka in den här blanketten till KFM. För att ta reda på vart ni ska skicka ansökan kan ni använda sökverktyget som finns på KFM:s hemsida.

För att undvika onödigt arbete och kostnader rekommenderar jag er att först kontakta säljarna en gång till och uppmana dem att betala enligt avtalet. Ge dem en viss tidsgräns på sig att höra av sig till er eller betala av på skulden. Berätta att om de inte hör av sig eller betalar kommer ni ta frågan till Kronofogden. Med lite tur kan en sån här uppmaning leda till att ni kan lösa problemet själva, utan att behöva lägga ner tid och energi på kontakter med KFM eller domstol.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något mer är du välkommen att ställa en ny fråga.

Lycka till!

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo