Den allmänna preskriptionstiden

2019-06-10 i Preskription
FRÅGA
Om man köper ett digitalt klippkort för entre till en kommunal badanläggningt, hur länge får det rabatterade klippkortet gälla om det inte kommer något skrivet med på kvittot eller något typ av avtal.vi förköpte 10 entreer till badet och betalade ett reducerat pris (70kr istället för 80kr).Det förköpta digitala armbandet gick ut för tre dagar sedan enlig receptionen men ingen har någonsin sagt att detta förbetalada digitala armband endast gäller 1 år. Det står ingenstans att kortet endast gäller ett år ifrån köp.Vad säger lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av preskriptionslagen – PreskL.

Den allmänna preskriptionstiden på fordringar är tio år från tillkomsten, i detta fall tio år från ditt köp (2 § 1 st PreskL). Den preskriptionstiden gäller i de fall ingen annan preskriptionstid är särskilt föreskriven, till exempel i avtal mellan parterna eller om sådan framgår särskilt av lag (1 § PreskL). Det finns ingen annan preskriptionstid föreskriven i lag, så om ni inte kommit överens om ett år och om det inte heller på annat sätt särskilt föreskrivits den preskriptionstiden gäller den allmänna preskriptionstiden.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (561)
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?
2020-11-03 Vad är preskriptionstiden för en revers?

Alla besvarade frågor (86454)