FrågaFAMILJERÄTTAdoption04/11/2016

Den adopterades inblandning i vuxenadoption

Jag och min man vill adoptera vår icke-biologiska dotter. Dottern är myndig och har en biologisk förälder i livet, vilken hon inte träffar, inte heller har träffat alls de senaste 7 åren. Dottern har levt med oss snart 7 år. Tidigare har hon varit placerad på HVB under 8 år, samt ett större antal olika familjehem.

1. Hur stor inblandning måste den biologiska föräldern ha i en adoptionsprocess?

2. Behöver dottern träffa den biologiska föräldern på något sätt?

3. Hur stor vikt lägger tingsrätten vid det myndiga barnets önskan/vilja, bakgrundsförhållande, nuvarande liv och situation när de tar beslutet.

4. Vilken inblandning har den biologiska föräldern i hela processen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska redogöra lite mer nedanför, men svaren blir:

1 & 4 - Vid en adoption av en myndig person, dvs. en vuxenadoption, har den biologiska föräldern inget mer att göra med processen, än att den har rätt att bli hörd av domstolen, men kan inte stoppa själva processen.

2 - Nej, i adoptionsprocessen krävs inte att dottern har något särskilt engagemang med den biologiska föräldern. Snarare visar ett nära band till den förälder som önskar adoptera dottern på att en adoption är i allas bästa intresse.

3 - Ett myndigt barn kan inte adopteras emot sin vilja, oavsett vad de presumtiva föräldrarna önskar. Det är ovillkorligt att dottern i ert fall visar en stark egenvilja att adopteras, för att processen ska vara möjlig. Viljan hos dottern är här det starkaste argumentet för att en adoptionsprocess ska gå igenom. Motsatt är det starkaste argumentet för att en adoptionsansökan ska få avslag att den är helt baserat på att den som adopteras gör det enbart för att få ekonomiska fördelar.

För att en vuxenadoption ska medges behöver ni skicka in en ansökan till tingsrätten i det län styvpappan är skriven. Ni kan tillsammans skriva en ansökan till tingsrätten där ni anger att styvpappan vill adoptera dottern och att dottern godkänner. Ni ska sedan skriva under ansökan och bifoga era personbevis. Personbevisen kan beställas hos Skatteverket. Ni kan göra det här med vanlig post i vilket ni förklarar situationen, beskriver hur levnadsförhållandet mellan er tre varit och att ni inte gör adoptionen på rent ekonomiska vägnar.

Det framgår inte av din fråga om ni är gifta eller sambos, så jag vill bara nämnda konsekvenserna av de båda. Om ni är gifta, kommer adoptionen få sådan verkan att både du och dotterns styvpappa blir dotterns ”riktiga” föräldrar. Är ni inte gifta, utan bara sambos, kommer adoptionen resultera i att du förlorar din rättsliga ställning som förälder och hela ansvaret kommer ligga på dotterns nuvarande styvpappa.

Känner ni att ni vill ha hjälp med att formulera ansökan, kan ni kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000