Delad vårdnad, fadern vill inte betala underhållsbidrag

2017-05-10 i Underhåll
FRÅGA
Min snart 19 åriga son bor hos mig , jag och hans far har haft delad vårdnad. Hans far anser att han ska bo hos mig ( vilket sonen också vill) men han vill ej bidra ekonomiskt till mig . Han anser att jag ska stå för alla omkostnader och att han ( om och när han vill) kan ge sonen fickpengar . Är detta rätt? Att den ena förälderns kan slippa ifrån allt ekonomiskt ansvar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i föräldrabalken(FB).

I 7 kap 1 § första stycket FB kan vi läsa att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Vidare i 7 kap 1 § andra stycket FB kan vi se att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Underhållsskyldigheten gäller dock fortfarande om barnet utför studier i grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning, dock längst tills barnet fyllt 21 år.

Alltså, om er son fortfarande går i skolan är ni som föräldrar fortfarande underhållsskyldiga.

I 7 kap 1 § tredje stycket FB står det att i kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Ni ska alltså dela på underhållsskyldigheten.

I 7 kap 2 § första stycket andra punkten FB kan vi utläsa att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern.

E contrario(motsatsvis) kan här utläsas att du som boendeförälder fullgör din underhållsskyldighet genom att ha er son boende hos dig.

Alltså ska sonens pappa betala underhållsbidrag. Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, 7 kap 2 § andra stycket FB. I de fall pappan inte har möjlighet till detta kan han uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan, 7 kap 2 a §. Underhållsstödet är enligt 18 kap 20 § socialförsäkringsbalken, 1 573 kr/månad.

Slutsatsen är alltså att du såklart inte ska behöva stå för allting själv! Men exakt hur mycket som ska betalas av fadern kan jag tyvärr inte säga.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94370)