Definitionen av "fordon"

2018-01-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, Jag försöker tolka länsstyrelsernas skötselplaner. Om det står förbud mot fordon. Innefattas cykel i detta begrepp. I vissa andra skötselplaner står det motorfordon. Vad är den juridiska definitionen av ett fordon respektive motorfordon?HälsningarFredrik
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Med begreppet fordon menas normalt vilket transportmedel som helst, som kan användas som ett medel för att transportera saker, gods, djur, människor etc med. Det innefattar då att fordon också är ett transportmedlet som går på fast väglag, till skillnad från t.ex. fartyg som går över vatten.

Exempel på fordon kan alltså vara bilar, cyklar, mopeder, vagnar m.m. Som svar på din fråga ska alltså cykel ingå i begreppet fordon. Syftar man på ett specifikt slag av fordon snarare än samtliga varianter brukar man ange den typen särskilt. T.ex. genom att säga "järnvägsfordon" om man särskilt är ute efter "fordon som går på räls".

Den lagstadgade definitionen på både "fordon" och "motorfordon" finns i lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Den juridiska definitionen av begreppet fordon definieras enligt lagrummet så här: En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

Definitionen av begreppet motorfordon lyder enligt samma bestämmelse så här:

Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat 1) huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, 2) eller för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller motorredskap.

Hoppas det var svar på frågan, vänliga hälsningar

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1365)
2022-01-19 Har det tidigare varit straffbart att göra ett självmordsförsök?
2022-01-15 Hur byter jag efternamn?
2022-01-11 Tas uppgifter i belastningsregistret bort om jag blir frikänd i hovrätten?
2021-12-20 Tilläggsavgift på grund av tekniska problem med appen

Alla besvarade frågor (98612)