Definition på begreppet lösöre

FRÅGA
När man ärver lösöre kan en andelslägenhet räknas till lösöre eller inte? Tacksam för ert svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lösöre likställs med lös sak och definieras som sådant som kan vara föremål för besittning, exempelvis en bil, båt, kläder, dator osv. Jämfört med begreppet "lös egendom" som är allt som inte är fast egendom, se 1 kap. 1 § jordabalken e contrario (motsatsvis), här. Egendom som således räknas till lös egendom, men faller utanför begreppet lösöre eller lös sak är exempelvis värdepapper, fordringsrätter, andelsrätter, nyttjanderätter, immaterialrätter och pengar.

Utifrån detta så skulle jag säga att en andelslägenhet inte ingår när man ärver lösöre eftersom en andelslägenhet bör klassificeras som lös egendom.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll