De fotograferar min gård och mitt hus, brottsligt?

FRÅGA
Hej!Jag är skild sedan 7 år, och processen om att få träffa mina barn har pågått hela tiden. De före detta svärföräldrarna har hela tiden varit involverade och tagit parti. Såhär långt senare så har det blivit klart för mig att de regelbundet kör förbi och filmar min gård genom bilfönstret. De stannar och fotograferar på gatan utanför mitt hus. Det här sker alltså fortfarande, 7 år efter separationen. Gör de sig skyldiga till något brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör om det är ett brott att fotografera och filma ditt hus/gård. Den aktuella lagen blir då Brottsbalken.


Ofredande?

I första hand utläser jag att brottet ofredande kan vara aktuellt (BrB 4:7). Brottet innefattar ett hänsynslöst beteende som innebär en kännbar frihetskränkning för den som blir utsatt. Detta brott omfattar flera olika typer utav handlingar, exempelvis kan sk. "telefon-terror" ses falla in under brottet. Eftersom att dina svärföräldrar upprepade gånget fotograferat din tomt och gård, om detta skett på ett hänsynslöst sätt kan det vara fråga om ett ofredande.

Med kännbar fridskränkning menas ett angrepp på den privata sfären, varför det skulle kunna innefatta fotografier på din tomt och hus.

Att det sker på ett hänsynslöst sätt skulle kunna innebära att de återkommande dyker upp vid din bostad.

Jag utläser att två andra brott kan komma att aktualiseras, även om dessa utifrån din fråga, inte verkar vara tillämpliga. Jag väljer att ta upp dem här, om det är så att du funderar kring vad som krävs för att dessa brott ska vara aktuella.

Hemfridsbrott?

Brottet hemfridsbrott kan under vissa förutsättningar aktualiseras, (BrB 4:6). Jag uppfattar din fråga som att de inte olovligen tränger in och/eller kvarstannar på din tomt (detta krävs för det aktuella brottet), utan att fotograferingen sker från gatan eller bilen. Här är alltså avgörande om de olovligen trängt in och stått på din tomt och fotograferat, för att ett brott skulle ha förövats. Jag tar upp detta som ett alternativ, men utifrån din fråga uppfattar jag inte detta brott som aktuellt.

Kränkande fotografering?

Brottet kränkande fotografering (BrB 4:6 a) förutsätter att tekniskt hjälpmedel upptar bild eller film, av någon som befinner sig i exempelvis sin bostad eller annan liknande privat plats (även omklädningsrum är ett exempel på sådan privat plats). Vidare krävs att fotograferingen/filmandet skett olovligen i hemlighet, vilket kräver att du varit ovetande om att själva bildupptagningen skett. Det ska alltså skett utan att du vetat om detta och utan ditt samtycke.

Vidare blir här också relevant om du fotats inne i din bostad. Enbart fotografier på tomten eller foton på dig utomhus på gården eller liknande omfattas inte utav detta brott (pga. kravet om privat plats). Här är det oklart om brottet kan vara aktuellt, givet dessa förutsättningar.


Slutsats:

Som jag framfört ovan verkar det i första hand vara fråga om ett ofredande. Det finns enligt Brottsbalken ingen bestämmelse som specifikt innebär att det är brottsligt att fotografera en annan persons tomt eller hus. I detta fall är det givetvis svårt att göra en fullständig bedömning, men ovan kan du se vad som i grova drag talar för de olika brotten. Du har vidare möjlighet att göra en polisanmälan om du anser att det kan vara fråga om ett brott.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga och hjälp med vad du kan göra.

Med vänlig hälsning,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (813)
2019-09-14 Olovligen befinna sig i annans trädgård
2019-09-07 Vägrar logga ut från konto på laptop, åtgärder?
2019-09-03 Jag blir hotad av mannen som är pappa till mitt ofödda barn, vad ska jag göra?
2019-09-02 Vad innebär brottet "grov fridskränkning"?

Alla besvarade frågor (73015)