De allmänna kriterierna för skadestånd

FRÅGA
Johans syster får låna Johans cykel över dagen och då han får tillbaka den så är det punktering. Johan kräver att det är systerns ansvar att laga punkteringen.Kan Johan kräva att hans syster lagar punkteringen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om Johan och Johans syster inte, mer eller mindre uttalat, kommit överens om något särskilt i frågan, gäller de allmänna/utomkontraktuella bestämmelserna om skadestånd i skadeståndslagen (SkL) (1 kap 1 § SkL).

Enligt SkL ska den som orsakar en sakskada ersätta den (2 kap 1 § SkL). Bestämmelsen innehåller ett uttryckligt krav att det ska vara fråga om en (1) skada som någon (underförstått: någon annan än ägaren) (2) orsakat. En punktering är utom tvekan att betrakta som en skada, och Johans syster har givetvis på något vis varit inblandad i orsakandet av skadan (om inte annat för att hon finns, och för att hon ö h t haft någonting med Johans cykel att göra). För att inte skadeståndsansvaret ska gälla alla som på något vis påverkat världen på så vis att Johans cykel fick punktering, finns utöver dessa två uttryckta krav även två inte uttrycka krav: (3) Johans syster måste ha varit åtminstone oaktsam, och (4) skadan måste ha orsakats med så kallad adekvat kausalitet. Kravet på oaktsamhet gör att Johans syster måste ha cyklat på ett oaktsamt sätt i förhållande till risken för punktering, till exempel mycket fort utan uppsikt över eventuella glasskärvor eller vassa stenar. Har hon cyklat, så att säga, "helt normalt" i förhållande till hur en normalt försiktig människa skulle ha cyklat, har hon inte varit oaktsam även om hon råkat exempelvis cykla över en glasskärva. Adekvat kausalitet innebär att punkteringen måste ha varit någorlunda rimlig i förhållande till vad Johans syster gjort. Om exempelvis blixten slagit ner i däcket och föranlett parkeringen, spelar det ingen roll om Johans syster cyklat oaktsamt, att skada uppstått och att hon orsakat skadan genom att cykla i regn och åska: Skadan är ändå inte orsakad med adekvat kausalitet – den är helt enkelt alltför oförutsebar.

Ovan har du de allmänna kriterierna för skadestånd i de fall två parter inte på för- eller efterhand kommit överens om någonting särskilt i frågan om ersättande av skada.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AJ Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-25 10:29
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (292)
2019-09-12 Skadestånd på grund av ej utmärkt hinder
2019-08-26 Ersättning för personskada till följd av ras i bygghandel?
2019-07-30 skadeståndsansvar - brunn
2019-07-24 Felaktig P-bot

Alla besvarade frågor (72982)