De allmänna förutsättningarna för skadestånd

Jacob lånar hem högtryckstvätten från arbetet för att ordna sin uteplats. Nöjd och med musik i öronen sätter Jacob igång att spola rent mellan plattorna. Allt går bra till dess att låten "havana" oväntat drar igång i hörlurarna och Jacob omedelbart glömmer bort var han befinner sig och börjar spela luftgitarr med handtaget till högtryckstvätten med slutna ögon. Resultatet är att den hårda strålen från maskinen hamnar ur kurs och istället träffar grannen Björns antika, och otroligt värdefulla, fågelbad som välter och spricker. Björn som sitter och njuter av kvällssolen en bit bort rusar upp och börjar skrika på Jacob. I sin ilska ser Björn sig inte för utan snubblar på ett bouleklot och bryter armen.

Har Björn rätt till skadestånd från Jacob för det förstörda fågelbadet? och har Björn rätt till skadestånd från Jacob för sin brutna arm?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av skadeståndslagen (SkL).

Enligt SkL ska den som orsakar en sak- eller kroppsskada ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). För att Jacob ska vara skadeståndsskyldig ställer lagen således uttryckligen upp krav på (1) att en skada ska ha uppstått och att (2) skadan ska ha orsakats av Jacob. Utöver vad som direkt framgår av lagen måste (3) Jacob ha varit åtminstone oaktsam när han orsakade skadan, och (4) det måste föreligga vad som med juridisk terminologi brukar kallas adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att det inte räcker med att Jacob orsakat skadan, utan att en rimlig följd av det Jacob oaktsamt gjort är att skadan uppstått. Ett klassiskt exempel på när adekvat kausalitet inte anses föreligga är följande: En man transporterar gods i en vagn efter en häst. Mannen somnar oaktsamt nog, vilket föranleder att hästen fortsätter rakt fram i en korsning där mannen skulle ha förmått hästen att svänga in på en ny väg. En stund senare slår blixten ner i och skadar godset, vilket inte skulle ha inträffat om mannen varit vaken och lett hästen rätt. Skada har uppstått, mannen har orsakat skadan och orsakandet har bestått i att han oaktsamt somnat. Orsakandet är dock inte adekvat i förhållande till skadan som uppstod.

På motsvarade sätt har jag svårt att se att Björns brutna arm är adekvat i förhållande till Jacobs eventuella inblandning i att han snubblade på bouleklotet. Du beskriver ingenting om den saken, men givetvis kan situationen bedömas annorlunda beroende på omständigheterna, till exempel om Jacob känt till att en viss placering av klotet skulle leda till att Björn skulle ramla på det och falla huvudstupa, och placerat klotet just så. I den situationen hade han också agerat oaktsamt. Givetvis föreligger skada, och Jacob har orsakat skadan på mer än ett sätt, till exempel genom att uppröra Björn med sin klantighet och genom att en dag så lite som flytta in i lägenheten (hade han aldrig flyttat in hade heller inte Björns arm brutits, och på så vis har Jacob orsakat skadan. Se dock vad jag skrivit om adekvata orsakanden i förhållande till skadan).

Vad däremot beträffar fågelbadet, är det inget snack om att skada har uppstått och att den är en följd av att Jacob sprutade på den med högtryckstvätt. Skadan får typiskt sett anses adekvat (återigen beror saken på omständigheterna: Stod den uppställd ovanför stora mängder bomull som i sin tur lagts på en studsmatta, kan man typiskt sett inte gärna räkna med att den ska gå sönder av fallet). Jacob får avslutningsvis sägas ha varit oaktsam som sprutade hejvilt med sin högtryckstvätt utan att ha koll på att det i närheten fanns föremål som kunde ta skada.

Sammanfattningsvis beror svaret som alltid på de exakta omständigheterna, men schablonmässigt kan sägas att armbrottet typiskt sett inte är skadeståndsgrundande, medan skadorna på fågelboet typiskt sett är det.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”