Dataintrång mm

FRÅGA
Efter att jag lämnat mitt ex. så har han vid upprepade tillfällen försökt gå in på min Facebook, och mail från Afghanistan när han tjänstgjorde där, detta skedde då på försvarsmaktens datorer. Trolighvis har han även innan han åkte även loggat in på mina konton men då från en "känd" ip-adress (då jag flyttade ifrån honom). Jag har då ej fått någon varning från fb eller gmail/hotmail. Han har även gått in och haft koll på mig genom inloggning hos min mobiloperatör. Han har dessutom troligtvis ställt in min iphone så att han haft koll på mig genom den och på så sett kunnat "dyka" upp på olika platser regelbundet under drygt 1 år. har nu gjort en polisanmälan då hans relation med en annan kvinna slutade likadant för henne och hon kontaktade mig och gjorde en polisanmälan. för att stärka hennes anmälan har då även jag gjort en anmälan. Skulle gärna vilja veta vad som gäller, tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Utifrån informationen i frågan är det sannolikt att din före detta pojkvän har gjort sig skyldig till ett brott mot frihet och frid vilket regleras i 4 kap Brottsbalk (1962:700). Om din pojkvän genom mobiloperatören olovligen berett sig tillgång till dina sms kan han dömas för brytande av post- eller telehemlighet, enligt 4 kap 8 §. Påföljden är böter eller som högst fängelse i två år.

Att olovligen logga in på ditt facebook-konto är också ett brott och betraktas som dataintrång enligt 4 kap 9 c § BrB. Det spelar ingen roll om han kände till lösenordet eller om du glömt logga ut - så länge det skett olovligen är det att betrakta som ett brott. Påföljden är även här böter eller som högst fängelse i två år. Av informationen i frågan verkar det ej finnas stöd för att betrakta brottet som grovt dataintrång enligt 4 kap 9 c § 2 st. Den bestämmelsen riktar sig primärt till storskaliga hacker-attacker.

Om åklagaren finner att det finns tillräckligt med bevis för att det är just din före detta pojkvän som berett sig tillgång till din privata digitala information samt att han gjort detta olovligen kan åtal väckas. Det ska då särskilt noteras att beviskravet i brottmål är "ställt utom rimligt tvivel". Detta är ett högt ställt beviskrav.

Sammanfattningsvis: Av informationen i frågan tycks det vara sannolikt att din före detta pojkvän begått ett brott. För att han ska dömas krävs dock omfattande bevisning.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1090)
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?

Alla besvarade frågor (88175)