Dataintrång att olovligen läsa någon annans betyg?

Hej! Jag undrar ifall det räknas som dataintrång ifall elever utan lov har gått in på en lärares dator och hittat information om andra elevers betyg (som kan ha fotograferats, men det vet jag inte)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra under vilka förutsättningar man gjort sig skyldig till dataintrång.  

Brottet dataintrång regleras i 4 kap. 9 c § Brottsbalken (BrB). Paragrafen stadgar att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. 

För att ett brott ska anses begånget ska alltså vissa förutsättningar (rekvisit) vara uppfyllda, dvs. man ska: 

- Olovligen

- Berett sig tillgång till

- En uppgift som är avsedd för automatiserad behandling 

Du skriver att eleverna utan lov har gått in på datorn, varför rekvisitet ”olovligt” är uppfyllt. För att rekvisitet ”att bereda sig tillgång till” ska vara uppfyllt krävs inte att handlingen begås i ett speciellt syfte (som t.ex. att skada), utan det är själva intrånget som är straffbelagt. 

Enligt prop. 2006/07:66 s. 49 menas med uppgift som är avsedd för automatiserad behandling alla uppgifter, dvs. fakta, information eller begrepp, som uttrycks i en för en dator anpassad och läsbar form.

Att gå in på någons dator olovligen för att hitta information om någons betyg är att bereda sig tillgång till uppgift som är avsedd för automatiserad behandling. Att eleven sökt igenom en dator och eventuellt tagit bilder skulle därför kunna räknas som ett dataintrång. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo