Dataintrång att läsa någon e-post olovligt

FRÅGA
Är det brottsligt att läsa någon annans mail utan att man har fått tillåtelse?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum

I de fall meddelande förekommer i elektronisk form och har utlämnats till mottagaren och innehåller uppgifter, vilka är avsedda för automatiserad behandling, och någon olovligen bereder sig tillgång till uppgiften, kan detta utgöra dataintrång (4 kap. 9 c § brottsbalken).

Praxis

I mål nummer B 489-14, uttalade hovrätten för nedre Norrland (dom den 28 maj 2014) att inloggning som skett på annans konto hos Google, med dennes lösenord, var att anse som olovligt. Den som tillberedde sig åtkomst till kontot hade inte kommit över inloggningsuppgifterna olovligen. Trots detta ansågs det dock olovligt att logga in på annans konto. I mål nummer B 9064-13, ansåg Svea hovrätt (dom den 13 februari 2014), att den tilltalade hade olovligen loggat in i ett gymnasiums datasystem med en lärares användarnamn och lösenord. Även i mål nummer B 996-04, uttalade Göta hovrätt (dom den 28 maj 2004), att olovligt intrång hade förekommit efter att den tilltalade åtkommit e-post olovligen.

Förarbeten

Det har enligt förarbetena till 4 kap. 9 c § brottsbalken inte uppställts någon begränsning angående syftet med dessa olovliga intrång (Regeringens proposition 2006/07:66, Angrepp mot informationssystem). Ett olovligt intrång måste alltså inte ha skett med visst syfte (exempelvis att göra skada). Det är alltså tillräckligt för att intrång faktiskt ska ha skett, att intrånget endast genomförts.

Slutsats

Det är alltså olovligt att tillbereda sig tillgång till någons e-post utan tillstånd.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95700)