Dataintrång

FRÅGA
Hej!Om man har fått tag på ett lösenord till en annan persons privata instagram konto, är det då lagligt att ta screenshot på bilder och kommentarer där för att sedan skicka dem vidare till andra personer?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Ifall någon använder annans lösenord på deras privata konto gör denne sig troligen skyldig till något av brotten dataintrång alternativt brytande av post- eller telehemlighet .Påföljden varierar mellan böter och fängelse upp till två år enligt Brottsbalken 4 kap 9.c § och 4 kap 8 §.

Hoppas att detta besvara din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll