FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/05/2022

Dagsböter finns i huvudregel kvar fem år i belastningsregistret

Hur länge finns en prick i belastningsregistret om man blivit dömd för normalgraden narkotikabrott och fått 150 dagsböter?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har uppfattat din fråga har du i domstol blivit dömd för narkotikabrott av normalgraden till 150 dagsböter. Det du undrar är hur länge du kommer att ha en prick i belastningsregistret som anger att du blivit dömd det ifrågavarande brottet. 

En prick finns kvar tills den gallras

Regler om prickar i belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. När prickar i belastningsregistret avlägsnas så brukar det kallas att pricken gallras. En prick i belastningsregistret kan gallras i vissa alternativa fall eller efter en viss tid som varierar beroende på vilket straff det gäller. 

Om du blir frikänd i en överrätt ska pricken gallras

Det alternativa fall som är mest aktuellt i ditt fall är om du skulle överklaga domen och bli frikänd i en överrätt. Om du har blivit dömd i tingsrätten så är överrätten hovrätten och om du har blivit dömd i hovrätten är överrätten Högsta domstolen (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § RB). Skulle du bli frikänd i överrätten ska din prick i belastningsregistret gallras (16 § lag om betalningsregister). För att en överrätt ska pröva underrättens beslut behöver du få prövningstillstånd (49 kap. 12 § och 54 kap. 9 § RB). Prövningstillstånd är något som överrätten måste bevilja för att den ska kunna pröva ditt mål. 

Din prick ska i huvudregel gallras fem år efter domen

Eftersom straffet du har fått är dagsböter ska din prick i belastningsregistret gallras fem år efter domen (17 § 9 p. lag om belastningsregister). Det finns ändå ett undantag. Undantaget blir aktuellt om du före det har gått fem år från din dom blir dömd för ett nytt brott och du för det nya brottet blir dömd till ett annat straff än penningböter. I detta fall ska din gamla prick i registret finnas kvar tills din nya prick i registret gallras (18 § lag om belastningsregister). Penningböter är böter som är bestämda till ett visst engångsbelopp. 

Jag illustrerar ovanstående stycke med ett exempel: 

Föreställ dig att du blev dömd för narkotikabrott till dagsböter år 2022. År 2026 blir du återigen dömd för ett brott till dagsböter. Det har då gått fyra år sedan du blev dömd för narkotikabrottet och det skulle vara ett år kvar tills pricken för det brottet gallrades från belastningsregistret. Pricken från år 2022 kommer då att finnas kvar tills pricken från år 2026 gallras. Det vill säga till år 2031. En förutsättning för det här exemplet är ändå att du inte blir dömd för ytterligare ett nytt brott före år 2031 eller att du överklagar och överrätten finner dig oskyldig. 

Sammanfattning

En prick i belastningsregistret ska gallras fem år efter domen. En förutsättning är att du inte begår ett nytt brott inom de fem åren och blir dömd till ett annat straff än penningböter. Pricken i belastningsregistret kan ändå gallras tidigare om du överklagar domen till en överrätt och överrätten finner dig oskyldig. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo