Dag för uppsägning

FRÅGA
Hej! Jag sa upp mig från jobb A den 30/10 och har där tre månaders uppsägningstid. Efter att jag skrivit på hos jobb B fick jag ett bättre jobberbjudande jag beslutat att jag hellre vill ha, jobb C. På avtalet för jobb B är tillträde som tidigast 7/1 annars enligt överenskommelse. Jag skickade uppsägningen till jobb B 21/11. Där har jag en månads uppsägningstid. Min fråga är nu när uppsägningsmånaden börjar på jobb B. Är det 21/11 då jag sagt upp mig eller är det datumet som står på avtalet (7/1?Jag skulle även vilja ha hjälp med lagtext eller liknande för att styrka vad som gäller.Mvh/Matilda
SVAR

Hej och tack för din fråga

Då jag inte vet något om kollektivavtal på de olika arbetsplatserna eller vad som står i ditt anställningsavtal utgår mitt svar från de regler som finns i lag om anställningsskydd (LAS)

Vid uppsägningar från arbetsgivarens sida är huvudregeln att dessa ska vara skriftliga och att uppsägningstiden (olika lång beroende på anställningstid) börjar löpa från den dag då den anställde tagit del av denna skriftliga uppsägning, se 8-10 §§ LAS. Vad gäller uppsägningar från den anställdes sida finns inte några krav på uppsägningens utformning, däremot är uppsägningstiderna lika. Med detta som grund kan vi hämta vägledning i när uppsägningstiden ska börja räknas, vilket borde bli från den dagen då arbetsgivaren mottog din uppsägning (alltså 21/11). Den månads uppsägningstid som på detta följer gör att din anställning på jobb B upphör 21/12.

Att tiden ska räknas från att du mottog uppsägningen/arbetsgivaren mottog denna är en allmänrättslig princip och finns inte inskriven i LAS

Länk till LAS har du här

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81716)