Cykla på perrong eller spårområde

2016-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Ständig diskution på tåget Är det tillåtet att cykla på perrong / spårområde. Har sett vissa vakter påpekar detta. Och vilken lag / paragraf hänvisar de till?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår av 3 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) att cyklister ska färdas på cykelbana eller väggren om cykelbana saknas. Därmed är det också klart att cyklister inte får cykla på trottoar/gångbana. Däremot får man korsa en gångbana med cykel. Vid färd med cykel får dock barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas, se 3 kap. 12 a § trafikförordningen.

Enligt 3 kap. 58 § trafikförordningen är gångbanor vägar som är avsedda för gående. Gångbana kan därmed möjligtvis likställas med en perrong. Perrongen är nämligen också en slags väg avsedd för gående. I andra hand kan man utgå ifrån de ordningsregler som finns inom stationsområden, där ofta framgår att cyklar måste ledas. Det finns naturligtvis goda anledningar till att cyklister ska leda cyklar på perronger.

Det är inte heller tillåtet att cykla på spårområde. Det är olagligt att vistas där enligt 9 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) som lyder som följer: "Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde."

Detta förbud är belagt med penningböter, dvs. man kan dömas till att betala böter för att ha beträtt spåren utan tillåtelse. Enligt 10 kap. 4 § järnvägslagen döms den som bryter mot förbudet i 9 kap 1 § till penningböter.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1043)
2020-11-25 Återkallelse av körkort
2020-11-25 Hastighetsöverträdelse under prövotid
2020-11-24 Vad är straffen för olovlig körning?
2020-11-22 Måste jag ange vem som körde min bil vid en fortkörning?

Alla besvarade frågor (86450)