Culpösa brott

2016-06-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej ! Vad betyder culpösa brott och kan ge tre exempel på detta ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att någon har varit culpös innebär att personen varit oaktsam/vårdslös. Ett culpöst brott är alltså ett som begås på grund av att gärningsmannen varit oaktsam till skillnad från att han haft uppsåt (avsikt).

I brottsbalken är huvudregeln att en gärning ska anses som brottslig endast ifall den begås uppsåtligen. Men det finns undantag i lagen där oaktsamhet räcker som grund för att gärningen ska ses som ett brott.

Huruvida oaktsamhet är tillräcklig grund för ett brott, eller ifall uppsåt krävs, går att utläsa direkt ur lagtexten. Exempelvis kan du läsa i brottsbalken 3 kap. 7 § att det endast krävs oaktsamhet för att en person ska dömas för vållande till annans död.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2562)
2021-02-26 Omfattas och skyddas heterosexuella män av hets mot folkgrupp?
2021-02-26 Hur får man reda på om någon är dömd för ett brott?
2021-02-26 Jag riskerar böter för fortkörning – kommer det att synas på internet?
2021-02-25 Anmäla någon för lagning, vad händer då och vad ska bevisas?

Alla besvarade frågor (89567)