FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/10/2016

CSN vid bodelning

ska CSN -lån räknas med vid bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i svaret utgå från att du frågar om CSN-lån ska räknas med vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Regler beträffande detta återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt huvudregeln ska studieskulder täckas vid bodelning. Däremot finns det jämkningsregler som skulle kunna användas om en hälftendelning kan anses vara oskälig, vilka framgår av ÄktB 12:1. Beträffande just CSN-lån kan anföras att om en make har väldigt stora studieskulder och den andra maken har några alls kan en jämkning av bodelningen vara för handen. Här ska även tidpunkten för skuldens uppkomst beaktas, det vill säga när maken i fråga studerade - innan eller efter att äktenskap ingicks. Om jämkning blir aktuellt kan den icke skuldsatte maken få förbehålla sig ett visst belopp av värdet av sitt giftorättsgods som kompensation för den andra makens avdrag för studieskulder.

Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln att studieskulder ska tas med i bodelningen och att avdrag görs för dessa från den makens giftorättsgods som studieskulderna står på. Skulle detta framstå som oskäligt med hänsyn till omständigheterna kan den make som inte är skuldsatt få undanta en del av sitt giftorättsgods med hjälp av jämkning enligt ÄktB 12:1.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000