CSN vid bodelning

2016-10-22 i Bodelning
FRÅGA
ska CSN -lån räknas med vid bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i svaret utgå från att du frågar om CSN-lån ska räknas med vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Regler beträffande detta återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt huvudregeln ska studieskulder täckas vid bodelning. Däremot finns det jämkningsregler som skulle kunna användas om en hälftendelning kan anses vara oskälig, vilka framgår av ÄktB 12:1. Beträffande just CSN-lån kan anföras att om en make har väldigt stora studieskulder och den andra maken har några alls kan en jämkning av bodelningen vara för handen. Här ska även tidpunkten för skuldens uppkomst beaktas, det vill säga när maken i fråga studerade - innan eller efter att äktenskap ingicks. Om jämkning blir aktuellt kan den icke skuldsatte maken få förbehålla sig ett visst belopp av värdet av sitt giftorättsgods som kompensation för den andra makens avdrag för studieskulder.

Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln att studieskulder ska tas med i bodelningen och att avdrag görs för dessa från den makens giftorättsgods som studieskulderna står på. Skulle detta framstå som oskäligt med hänsyn till omständigheterna kan den make som inte är skuldsatt få undanta en del av sitt giftorättsgods med hjälp av jämkning enligt ÄktB 12:1.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88254)