FrågaKÖPRÄTTÖvrigt19/03/2020

Corona= force majeure?

Hej,

Jobbar som utbildningskonsult och nu har mina uppdragsgivare ställt in mina workshops med kort varsel med anledning av Corona viruset och hävdar force majeure, vilket innebär jag får ingen ersättning från dem. Det är B2B verksamhet.

Vore tacksam att få veta om det detta är korrekt?

Hälsningar

Christina Kumlin

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. När tjänster säljs i B2B-relationer, gäller de kontraktsrättsliga principer som följer av dispositiv rätt – om inget annat har avtalats. Detta då det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar just B2B-köp av tjänster. Inom köprätten talar man om vad som ligger inom respektive utanför säljarens kontra köparens kontrollansvar. Kort sagt: Inom kontrollansvaret ligger förhållanden i den egna organisationen, medan det som inte kan kontrolleras: myndighetsföreskrifter, naturkatastrofer, pandemier m.m ligger utanför kontrollansvaret.

I KöpL 53§ (som sannolikt kan analogiseras till detta förhållande) framgår "Säljaren får hålla fast vid köpet och kräva att köparen medverkar till köpet enligt 50 § 1. Köparen är dock inte skyldig att medverka till köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan. Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får säljaren dock kräva att köparen medverkar till köpet."

Omständigheter som också kan spela roll i sammanhanget är vid vilken tidpunkt beställningen genomfördes. Om beställningen genomfördes när det allmänna inte hunnit uppmärksamma är Coronavirusets fara för den svenska folkhälsan är det en sak. Om beställningen däremot skedde i mars i takt med att myndighet efter myndighet skapat rekommendationer och restriktioner kring social distansering kan bristande kontrollansvar knappast åberopas. Att ekonomin vände nedåt låg då för mycket i farans riktning för att det skulle betraktas som oförutsett.

Mitt råd är därför: avvakta, du kan förmodligen för en viss tid framöver kräva fullgörelse, även om risken är överhängande att Coronakrisen hänger kvar längre än så. Om du har lagt ned arbete på tjänsten innan kontraktet sades upp har du sannolikt enligt kontraktsrättsliga principer rätt att få betalning för den delen, om dina uppdragsgivare nu insisterar på att avboka istället för att omboka. Slutligen, upplever du att betydande värden står på spel kan det vara värt att köpa professionell juridisk rådgivning, antingen av oss på Lawline, eller annorstädes. Force Majeure-begreppet är i svensk rättstradition till stor del outforskad terräng, som ofta behöver proffs. Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo