Condictio indebiti - har arbetsgivare rätt att kräva tillbaka felaktig löneutbetalning?

Hej! Fick reda på idag att jag är tydligen i skuld till mitt företag pga att min chef har missat att anmäla lin tjänstledighet så avdrag på lönen som skulle vara på sista lönen blev inte avdraget. "I ditt fall började du din tjänstledighet 17/1/2022. Den 25 januari 2022 fick du en lön på 17498kr även om du endast jobbade 4 dagar under januari. Det första avdrag som du fick för din tjänstledighet var i februari 2022. Så här funkar släpande frånvaroavdrag. Vi ber rektorer att informera oss ifall någon anställd kommer att vara långtidsfrånvarande så att vi kan göra avdraget redan för innevarande månad, på så sätt inga skulder uppstår. Tyvärr har vi inte fått en sådan information angående din tjänstledighet." Sa löne kontoret. Vem är det som egentligen ska betala denna skuld? Kag eller chefen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din arbetsgivare har rätt att kräva dig på de felaktiga utbetalningar som denne gjort till dig. 

Trots att din chef missat att rapportera in din tjänstledighet till lönekontoret så är utgångspunkten att det är du som är skyldig att betala tillbaka vad du erhållit för mycket. Från denna huvudregel finns det dock undantag. Kan du nämligen exempelvis anses ha varit i god tro om den felaktiga utbetalningen och inrättat dig efter denna kan du inte bli återbetalningsskyldig. Att ha inrättat sig efter den felaktiga utbetalningen innebär exempelvis att du har anpassat din ekonomi till betalningen eller spenderat den. 

Vad gäller att du ska vara i god tro om felaktiga utbetalningen så avses det att du inte insett eller bort ha insett att utbetalningen var felaktig. För att avgöra om så är fallet görs en helhetsbedömning där hänsyn tas till objektiva omständigheter såsom felaktiga utbetalningens storlek, tiden det tagit för den felaktiga utbetalningen att upptäckas, huruvida du har en rörlig eller fast lön. 

Med anledning av att det inte förflutit alldeles lång tid sedan utbetalningen gjordes till dig tror jag att det avgörande i ditt fall är om du har en fast eller rörlig lön. Har du en fast lön så talar det mesta för att du måste betala tillbaka den felaktiga utbetalningen. Detta då du tagit tjänstledigt och därför vetat att du inte skulle få lika mycket i betalt som i vanliga fall. Med anledning härav kan det tänkas att en domstol skulle komma fram till att du borde ha insett att en del av utbetalningen varit felaktig. 

Hoppas att du fick svar på din fråga och att du har en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Hemen YazdanfarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”