Condictio indebiti och preskriptionstid

2017-10-21 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag är tjänstledigt från mitt arbete pga studier. Trots detta har jag fått en månadslön. Jag har påpekat detta för min chef, som i sin tur skulle kontakta lön och sedan återkomma till mig.Eftersom jag inte fick någon återkoppling kontaktade jag åter igen chefen, chefen skulle återigen kontakta lön.Hur många gånger ska jag påpeka att jag fått lön som inte tillhör mig?Finns det preskiberingstid eller ska jag från och med nu räkna med att jag någongång i framtiden bli återbetalnings skyldig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga lagregler om felaktiga löneutbetalningar. Istället tillämpas en princip som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är huvudregeln att en felaktig utbetalning ska betalas tillbaka. Från denna huvudregel finns undantag. Ett undantag är då den som tagit emot pengarna gjort det i god tro samt förbrukat pengarna.

Av din fråga framgår att du är medveten om den felaktiga utbetalningen och därav följer att utbetalningen ska betalas tillbaka.

Det finns ingen enskild regel för vilken preskriptionstid som gäller för felaktiga utbetalningar. Den allmänna preskriptionstiden i Sverige är 10 år, 2 § preskriptionslagen. Allt tyder på att den även bör tillämpas på felaktiga utbetalningar. Preskriptionstiden räknas från den dag då skulden uppkom, alltså när du fick utbetalningen.

Preskriptionstiden kan även avbrytas genom att du på något sätt erkänner skulden eller att arbetsgivaren skickar ett skriftligt krav om fordran till dig. Om en preskription har avbrutits börjar en ny preskriptionstid löpa på ytterligare 10 år, 5–6 § preskriptionslagen.

Det finns inget direkt svar på hur många gånger du måste påpeka att du har fått lön som inte tillhör dig. Däremot gäller den 10-åriga preskriptionstiden som innebär att din arbetsgivare kan rikta krav mot dig rörande återbetalning under hela den perioden. Den kan som ovan nämnt även bli längre om ett preskriptionsavbrott sker.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (824)
2021-09-26 Betalat för mycket i underhåll; kan man få tillbaka pengarna?
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?

Alla besvarade frågor (95863)