Condictio indebiti och lönesänkning

2015-06-25 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej!Jag har fått 500:- för mkt i månaden sedan vår årliga höjning i september. Detta har min arbetsgivare nu upptäckt och sänkt min lön.Jag blir inte återbetalningsskyldig. Jag undrar nu om de har rätt att sänka min lön? Vi har inte skrivit på några papper om lönehöjningen.M
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln när en felaktig överföring av pengar har ägt rum är att pengarna ska ges åter. Denna princip inom svensk rätt benämns condictio indebiti. Undantag från huvudregeln görs dock om mottagaren varit i god tro, det vill säga inte vetat om att det rört sig om en misstagsbetalning och därmed förbrukat pengarna eftersom man varit övertygad om att pengarna tillhört en själv. Då kan alltså ett undantag från huvudregeln göras och den som utfört misstagsbetalningen har inte rätt att få tillbaka sina pengar, någon återbetalningsskyldighet går med andra ord inte att aktualisera.

När jag läser din fråga uppfattar jag det som att du har vetat om att du har erhållit 500 kronor för mycket varje månad men det kan självklart vara felaktigt uppfattat. Men om jag går på min uppfattning så appliceras principen i ditt fall som så att du är återbetalningsskyldig till din arbetsgivare. I ditt fall har du inte blivit återbetalningsskyldig utan arbetsgivaren har istället sänkt din lön med en viss summa. Lönen och din lönenivå ingår som regel i ditt anställningsavtal som är påskrivet utav både dig och din arbetsgivare. Därför kan varken du eller din arbetsgivare ensidigt ändra på lön och lönenivå - det måste ske i samråd av båda parter innan en eventuell lönesänkning kan komma till tals.

Om någon överenskommelse mellan parterna inte kan träffas, kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren men självklart måste ett antal regler efterföljas och en arbetstagare kan inte sägas upp vilka grunder som helst. Arbetsgivaren måste ha en saklig grund för uppsägning och är skyldig att förhandla med en eventuell fackorganisation innan uppsägning av en arbetstagare kan komma att bli aktuell. En arbetstagare som inte går med på villkor om en sänkt lön kan dock vara en saklig grund för uppsägning på grund av att arbetsgivaren inte har råd att behålla arbetstagaren. Om denna sakliga grund går att applicera i ditt fall kan jag inte uttala mig om.

Alltså, för att din arbetsgivare ska kunna sänka din lön - och du inte går med på lönesänkningen - måste det nuvarande avtalet sägas upp och därefter ska ett nytt avtal ingås där den nya lönen fastställs. Det går alltså inte att sänka en lön utan båda parters samtycke. Dessutom vill jag uppmana dig om att ta reda på om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal, om så är fallet kan det vara så att din arbetsgivare inte får sänka din lön överhuvudtaget.

Till sist vill jag dock påpeka att din arbetsgivare har rätt att kräva pengarna som du fått av misstag åter och att det inte behöver ske genom en sänkt lön.

Hoppas mitt svar var till din hjälp!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (97)
2020-06-29 Hur söker jag nytt jobb efter en konkurrensklausul?
2020-05-31 Löfte om jobb, bindande?
2020-04-30 Jobba som vikarie?
2019-11-21 Uppsägningstid vid tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (81726)