FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt29/11/2018

Condictio indebiti och god tro

Hej! Jag och min man fick den 7:e november en insättning på vårt konto om 11 741 kr från en avsändare vi inte kände till. Ingen av oss väntade någon återbetalning. Vi kontaktade vår bank som kunde spåra betalningsavsändaren till Byggmax. Vi drog oss då till minnes att vi reklamerat en vara vi köpt från byggmax exakt ett år tidigare, reklamationen gick dock inte igenom vid det tillfället. Eftersom beloppet överensstämde exakt med beloppet för varan antog vi nu att reklamationen ändå gått igenom. Vi använde en del av pengarna och flyttade en del till ett annat konto, d.v.s. de sammanblandades med våra övriga medel. Idag, ca 22 dagar sen utbetalningen skett, fick vi ett brev från Byggmax som säger att de haft ett systemfel som lett till felaktiga utbetalningar och vill nu att vi betalar tillbaka pengarna senast den 6 dec. Min fråga, kan vi hävda att vi faller inom undantaget för condictio indebiti? Att vi handlat i god tro om att reklamationen gått igen och att vi inrättat oss efter den rådande situationen? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner i din fråga så kallas betalningar som har skett av misstag för condictio indebiti. Regler om sådana betalningar finns inte i lagstiftningen, men riktlinjer har skapats genom rättspraxis.

En betalning som har skett av misstag ska enligt huvudregeln återgå i sin helhet. Undantag till denna huvudregel finns om betalningsmottagaren, d.v.s. om du och din man, varit i god tro när ni tog emot pengarna och förbrukade dem. Med andra ord så skall ni inte ha upptäckt eller haft skäl att tro att betalningen varit felaktig. Detta undantag har skapats genom rättspraxis för att det inte är meningen att någon som inte har förstått att pengarna betalats ut av misstag, ska bli återbetalningsskyldig på grund av den utbetalandes misstag.

Enligt min bedömning så kan ni argumentera för att det faller inom undantaget för condictio indebiti. I din fråga så nämner du bland annat att det utbetalda beloppet stämde överens med det som ni reklamerade för ett år sedan. Detta är ett starkt argument för att du och din man var i god tro, när ni tog emot pengarna och förbrukade dem. Ni kan dessutom argumentera för att ni inte haft skäl att tro att betalningen varit felaktig, då ni i god tro trodde på att reklamationen hade gått igenom. Därmed kan man alltså påstå att du och din man var i god tro och därför har ni rätt att behålla pengarna.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Hittade du inte det du sökte?