Condictio indebiti - misstagsutbetalning av lön

2015-12-14 i Skuld
FRÅGA
Hej!Jag behöver hjälp att reda ut en fråga där vi är lite olika information om bland mina kollegor (på mitt nuvarande arbete). Enligt min tidigare arbetsplats så har de betalat ut för mycket lön till mig (30 000). Jag tror att de har rätt att jag måste betala tillbaks summan men mina nuvarande kollegor säger att det de har betalat ut behöver inte jag betala tillbaka. Vem av oss har rätt??Om min tidigare arbetsgivare har rätt om summan måste jag betala tillbaka hela summan på engång eller har jag rätt till att få summan uppdelad??Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Företeelsen att man av misstag utbetalar ett belopp, exempelvis en överskjutande del av en för hög lön, kallas bland jurister för condicito indebiti. Eftersom du inte har rätt till den överskjutande delen av lönen så är du som huvudregel skyldig att återbetala beloppet. Om du däremot tog emot pengarna och förbrukade dem i god tro, det vill säga varken kände till eller borde ha känt till att du inte var berättigad till dem, så har inte arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka beloppet. Detta framgår av rättspraxis.

Om du under din anställningstid hos din tidigare arbetsgivare har mottagit det överskjutande beloppet à 30 000 kronor vid ett och samma tillfälle så kan du med allra största sannolikhet inte anses ha varit i god tro om att du var berättigad till pengarna. Om du däremot var anställd en längre tid hos arbetsgivaren och mottog den överskjutande delen uppdelad på ett stort antal löneutbetalningar, varvid skillnaden mellan vad du skulle ha fått och vad du fick vid varje avlöningstillfälle var liten, så kan det tala för att du var i god tro när du tog emot betalningen och förbrukade den. Om lönebeskeden däremot klart och tydligt har visat att du fick motta för mycket i betalning så kan du inte anses ha varit i god tro, varvid du är återbetalningsskyldig. Skulle det dock vara så att du blev misstänksam mot korrektheten i löneutbetalningen, frågade arbetsgivaren och erhöll lugnande besked så anses du ha varit i god tro.

Sammanfattningsvis så bör du hänvisa till god tro om du har fog för detta utifrån ovan nämnda typfall. Skulle detta inte vara fallet för hela eller någon del av det överskjutande beloppet så föreslår jag att du försöker få till stånd någon form av överenskommelse med din före detta arbetsgivare för att skapa en återbetalningsplan, om du inte klarar av att betala tillbaka hela beloppet på en gång. Återbetalningsplaner för att reglera liknande situationer är allt annat än ovanliga. Här kan förslagsvis din fackförening möjligen vara behjälplig för att förhandla fram en uppgörelse som fungerar för både dig och din före detta arbetsgivare.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (454)
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?
2020-09-13 Är det lönt att ta en skuld vidare till Kronofogden?
2020-09-05 Misstagsbetalningar - huvudregel och undantag
2020-09-01 Vad kan ombudskostnaderna bli i en tvist och allmänt om lån

Alla besvarade frågor (84259)