Condictio indebiti (återkrav vid felbetalning)

Hej,

Jag är just nu studieledig från min heltidstjänst och arbetar under sommarperioden. Fick idag ett brev om att jag under Aug/Sept har en löneskuld om ca 11 000 kr pga min studieledighet som jag sedan innan hade informerat min arbetsgivare om i förhand. Jag märkte att jag fick in en extra summa pengar men antog att det var min semesterersättning. Pengarna är därmed förbrukade och som studerande finns inte mycket reserver. Måste jag betala tillbaka och hur går man annars tillväga?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Från din fråga tolkar jag det som att företaget har betalt ut felaktig lön till dig och vill nu ha tillbaka pengarna. När det gäller felaktiga utbetalningar finns det inget i lagtext som kan ge vägledning i vad som gäller utan man får istället kolla vad som sagts i praxis och doktrin (domar och juridiska böcker).

Condictio indebiti

Huvudregeln vid felbetalningar är att pengarna ska återgå i sin helhet till den som betalat fel, den här principen kallas condictio indebiti. Dock finns det ett par undantag från huvudregeln som jag kommer ta upp här under.

Undantagen

Jag kommer bara ta upp ett av undantagen till principen: condictio indebiti, och då det undantaget som är tillämpligt på din fråga.

Ett undantag är om du har inrättat dig efter betalning och varit i god tro om att betalningen var menat till dig. Vanliga exempel på det här är när en arbetsgivare betalat ut för mycket lön, alltså precis som i din fråga. Kraven på att slippa återbetalning tar starkt sikte på att pengarna ska vara konsumerade/använda och att du verkligen ska ha trott att betalningen var menad till dig. I regel påverkas också denna bedömning om personen som fått felbetalningen har små eller inga banktillgodohavande. (se Mellqvist, 2015, Fordran och skuld, s. 38 samt Tiberg, 1988, Fordringsrätt, s. 24)

Vad som gäller i ditt fall

Jag skulle nog argumentera för att du faller under undantaget som jag nämnde ovanför. Då du klart verkar har trott att betalningen var menad till dig (du var alltså i god tro om att det var semesterersättning) och du redan använt upp pengarna (du har alltså inrättat dig efter betalningen) kan det vara så att du slipper betala tillbaka. Att du dessutom inte har särskilt stora banktillgodohavande styrker ytterligare faktumet att du kan slippa bli återbetalningsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo