Condictio indebiti- är jag skyldig att betala tillbaka för mycket utbetald lön?

Hej,

Jag fick dubbel lön och meddelade arbetsgivaren. Vi kom överens att återbetala summan delat per 6 månader. Efter händelsen, nästa månad var jag uppmärktsamt och löneavdelningen gjorde fel igen, glömde att dra skatten. Jag meddelade dem igen i god tid men de sa att jag är återskylldig att betala en till summa (möjligt skatten).

Är jag verkligen återbetallningsskyldig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Din fråga handlar om condictio solutio, vilket är en latinsk term och avser när någon felaktigt betalat ut en penningsumma till någon som inte ska ha betalt, eller skulle ha haft mindre betalt. Huvudregeln i fall av felbetalning är att pengarna ska återgå. Den återkravsrätt som tillkommer den som har betalat ut fel pengabelopp eller har betalat till fel person kallas för condictio indebiti.

Det finns vissa undantag från huvudregeln att pengarna ska återbetalas. I praxis har man fastslagit att mottagaren av pengarna kan få behålla dem om hen i god tro inrättat sig efter betalningen (se NJA 2001 s. 353). Med god tro menas att personen inte märkte att hen hade fått för mycket betalt och inte heller hade anledning att märka det. Så kan vara fallet om man t.ex från månad till månad får varierande lön till följd av övertidsarbete och det är svårt att veta den exakta lönen. Självklart är det svårare att hävda god tro ju större belopp som felbetalats.

Med formuleringen inrätta sig efter betalningen menas t.ex att betalningsmottagaren har konsumerat beloppet. Om misstaget upptäcks strax efter utbetalningen innebär det att betalningen ska gå åter. Mottagaren har ju i det fallet inte hunnit inrätta sig efter betalningen. Om pengarna ligger finns kvar på bankkontot anses mottagaren inte heller ha inrättat sig efter betalningen.

Bedömningen i ditt fall

Det är svårt att hävda att du var i god tro om den andra felbetalningen eftersom du var uppmärksam rörande felet och påpekade det direkt. Det framgår inte heller att du skulle ha hunnit inrätta dig efter betalningen. Eftersom huvudregeln är att pengarna ska återbetalas så är min bedömning i ditt fall att du är skyldig att betala tillbaka pengarna.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo