Condictio indebiti

Jag är musiker och har blivit bokad av ett bokningsbolag att göra 3 olika shower för deras räkning hos en del campingar runt om i Sverige. De olika showerna kostar olika, och jag ska fakturera för samtliga shower i en klumpsumma. Bokningsbolaget har, för enkelhetens skull, gjort en sammanställning på hur många av varje show jag gjort, vad varje show kostar, och vad jag totalt ska fakturera. Utifrån denna sammanställning har jag gjort en faktura, skickat den och fått den betald. Nu har dom upptäckt en miss i deras sammanställning, och vill att jag ska betala tillbaka en summa på ca 19 000:-, pengar jag redan investerat i mitt företag.Får de verkligen kräva tillbaka pengar? Dom har ju själva skrivit sammanställningen samt godkänt fakturan genom att betala den. De campingar som bokat fler shower har fått rabatt efter hur många shower de bokat, och den informationen har bara bokningsbolaget. Därför fick jag bara veta en uppskattad totalsumma när jag tackade ja till jobbet. Det tillkom fler spelningar efter att jag tackat Ja, och därför reagerade jag inte när jag fick sammanställning med en högre totalsumma än vad som tidigare nämnts.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att utbetalningar som gjorts av misstag, eller betalningar som överstiger den verkliga skulden, ska återbetalas. Regeln kallas condictio indebiti och finns inte inskriven i någon lag utan har utvecklats genom praxis. Det finns däremot undantag som gör att den som mottagit en felaktigt utbetalning kan få behålla pengarna. Mottagaren måste för det första ha varit i god tro. Mottagaren anses inte vara i god tro om denne insåg eller borde ha insett att utbetalningen gjorts av misstag. För det andra måste mottagaren ha inrättat sig efter betalningen, exempelvis genom att man förbrukat det felaktigt överförda beloppet.

I bedömningen av situationen måste man se till omständigheterna i varje enskilt fall. Det som talar för att du var i god tro är att du endast fick veta en uppskattad totalsumma, att det var bokningsbolaget själv som upprättat den felaktiga sammanställningen samt att det tillkommit fler spelningar efter att du tackat ja till bokningen. Hänsyn kan även tas till partsförhållandet, t ex om utbetalaren är ett företag och mottagaren är en enskild person (som är fallet här). Då ställs högre krav på företaget. Bokningsbolaget kan dessutom antas ha haft betydligt bättre förutsättningar att överblicka situationen än vad du har haft. Det är svårt att ge ett exakt svar men sammantaget framstår det som att du varit i god tro. Du har även inrättat dig efter betalningen genom att ha investerat pengarna i ditt företag. Du bör därför inte vara återbetalningsskyldig.

Med vänliga hälsningar,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo