FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld28/04/2017

Condictio Indebiti

Hej.

Har fått krav på återbetalning av min f.d arbetsgivare på 9994kr daterat 2017-04-24, de ger mig möjlighet att betala tillbaka till december 2017. Min situation är så att jag tog semester vid 2016-06-24 och därefter min semester tog slut så tog jag tjänstledigt för att plugga, fick sista lönen i augusti vilket jag hade räknat med att få, därefter har jag varit tjänstledig fram tills 2017-03-30 när jag sa upp mig.

Så min fråga är: kan de kräva en återbetalning såhär sent efter min sista utbetalda lön när jag var i god tro om den lönen?

Och hur går jag tillväga efter detta?

Mvh Sven

Lawline svarar

Hej Sven, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten för din situation är att en felaktig utbetalning ska återgå till utbetalaren enligt principen om Condictio Indebiti. Svensk rätt ger inte stöd för att förvärva äganderätt till egendom på detta sätt. Däremot finns ett undantag från den här principen som kan ge dig rätt att behålla pengarna och inte bli återbetalningsskyldig.

Två kriterier ska vara uppfyllda för att du ska slippa betala tillbaka pengarna du erhållit;

1. Du ska ha mottagit pengarna i god tro

2. Du ska ha inrättat dig efter betalningen

Det är svårt att ta ställning till huruvida du var i god tro när du mottog pengarna. Om du förväntade dig lön i Augusti kan man argumentera för att så är fallet, men det beror helt och hållet på omständigheterna kring t.ex. inledandet av din semester, vad du och din chef talat om osv. Av vad du säger borde du i vilket fall fått lön i juli eftersom du arbetade under juni, men huruvida du borde få lön i augusti beror på vad du utfört för arbete under juli månad eller vad du och din chef har avtalat emellan er, men vid en eventuell rättstvist vid domstol det kan ifrågasättas varför du förväntar dig lön i augusti om du inte arbetade under juli månad.

Att du inrättat dig efter pengarna innebär i princip att du ska ha förbrukat dem. Troligen har du gjort detta då det förflutet lång tid sedan utbetalningen gjordes.

Min bedömning är att frågan främst handlar om huruvida du mottog pengarna i god tro eller inte. I den samlade bedömningen ska även utbetalarens vårdslöshet vägas in, vilket för mig är svårt att göra en närmare bedömning av.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare