Condicito indebiti och ond tro

FRÅGA
Hej, Om ett företag får in en felaktig inbetalning, har man plikt att upplysa avsändaren? eller är det okej att behålla pengarna?SKV tyckte det är en momsfri, övrig intäkt när jag frågade om man ska betala någon moms, eller skatt på det, de sa inget om att det inte är okej att behålla pengarna eller liknande.Min fråga gäller tre olika företag:Företag 1 fått ca 6000kr betalat två gånger för en faktura.Företag 2 fick 6 st inbetalningar på totalt ca 100 000kr från ett företag som mottagaren inte alls känner till och har inte nån aning om vad det är för pengarFöretag 3 fick mer för en faktura än vad beloppet att betala var påTack för svaret!MVH
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om felaktiga utbetalningar. Utgångspunkten för din situation är att en felaktig utbetalning ska återgå till utbetalaren enligt principen om Condictio Indebiti. I Sverige gäller denna princip enligt praxis, utan att det finns stöd i lag. Huvudregeln är att det som felaktigt betalats ut ska betalas tillbaka av mottagaren.

Svensk rätt ger inte stöd för att förvärva äganderätt till egendom på detta sätt. Däremot finns ett undantag från den här principen som kan ge dig rätt att behålla pengarna och inte bli återbetalningsskyldig.

Två kriterier ska vara uppfyllda för att du ska slippa betala tillbaka pengarna du erhållit;

1. Du ska ha mottagit pengarna i god tro

2. Du ska ha inrättat dig efter betalningen

Det är framstår inte som att du var i god tro när du mottog pengarna men eftersom du verkar driva ett företag är du bokföringsskyldig och då bör du rimligen upptäcka vid bokföringen att du har mottagit felaktiga betalningar om du inte på något sätt kan motivera att du inte upptäckt felet. Alltså är du återbetalningsskyldig om det företag som felaktigt har betalat dig hör av sig, särskilt gällande större belopp som 100 000 kr. Det finns ingen lagstadgad upplysningsplikt men det kan ses som ett led i god affärssed att kontakta motparten. Jag vill även tillägga att bördan att bevisa din onda tro (att du inte var i god tro) faller på motparten.

Att du inrättat dig efter pengarna innebär i princip att du ska ha förbrukat dem.

Svar

Min bedömning är att frågan främst handlar om huruvida du mottog pengarna i god tro eller inte. I den samlade bedömningen ska även utbetalarens vårdslöshet vägas in, vilket för mig är svårt att göra en närmare bedömning av. Den preliminära bedömningen jag gör är att det blir svårt att hävda god tro i fall 1 och 2 som du har beskrivit ovan. Vid fall 3 kan det möjligen argumenteras att du inte har märkt att beloppet inte stämde för en faktura från ett företag som du faktiskt har affärer med. Det är dock svårt att säga något med säkerhet om hur domstolen gör en bedömning eftersom de bedömer från fall till fall med beaktande av alla omständigheter som kan uppkomma.

Ifall någon som felaktigt utbetalat pengar till dig kontaktar dig och kräver tillbaka pengarna och du vägrar att betala och motparten kan bevisa att du var i ond tro, kan du i värsta fall som fysisk person dömas för brottet egenmäktigt förfarande och då dömas till bötesstraff samt återbetalning. Juridiska personer kan dock inte dömas för brott.

Rekommendation

Min rekommendation är att du kontaktar de som felaktigt har utbetalat större belopp till dig och betalar tillbaka pengarna. Om du vill boka tid med en jurist är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se

Vänligen

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (421)
2021-11-29 Lån för att betala någon annans skulder
2021-11-05 Skyldig att betala fakturor?
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?

Alla besvarade frågor (97574)