Civilkuragelag i Sverige

2020-02-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi i Sverige har ju ingen lag angående Civilkurage men I Norge till exempel finns ju en sådan lag. Jag undrar hur bedömningen och domsluten av ett sådant brott kan se ut i praktiken? Även ifall att det skulle behövas en sådan lag i Sverige?
SVAR

För det första så stämmer det att Sverige inte har någon lag om civilkurage. Det har diskuterats flera gånger om Sverige ska införa en sådan lag, senaste gången var 2011 då Statens offentlige utredningar (SOU) kom fram till att en civilkuragelag inte borde införas i Sverige av flera anledningar. Bland annat ansåg utredaren att "straffsanktioner för underlåtenhet att bistå nödställda skulle därmed inte uppnå syftet att få människor att bli modigare och mer villiga att hjälpa andra som befinner sig i överhängande fara". (Se sammanfattning av SOU 2011:16 här).

Hur bedömningen skulle se ut om Sverige hade infört en sådan lag? Givetvis blir svaret på denna fråga väldigt spekulativ. Men jag kan anta att den hade varit väldigt beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Man hade ju behövt visa att den åtalade faktiskt hade kunnat hjälpa personen i nöd och var fysiskt kapabel att göra detta. Så bevisfrågan hade varit svår, och antagligen inte konsekvent eftersom vi människor till våran natur är väldigt annorlunda varandra. Exempelvis kan ålder, sjukdom, fysisk nedsättning och mental förmåga skilja sig stort beroende på vilken person som befinner sig i situationen. Kraven som vi kan ställa på personens förmåga att rädda en person i nöd kan således variera kraftigt.

Det finns flera länder i Europa som har en motsvarighet till civilkuragelagen, bland annat Norge, Finland och Tyskland. I Norge har lagstiftaren ungefär ställt upp kravet så att den som underlåter sig att hjälpa till någon som är i uppenbar/omedelbar livsfara döms till ansvar. Straffet är böter eller fängelse upp till tre månader.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2602)
2021-05-07 Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?
2021-04-29 Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?

Alla besvarade frågor (92043)