Chef som sprider osanna uppgifter om en anställd - förtal?

FRÅGA
Jag är anställd på en myndighet och sökte för en tid sedan arbete vid ett annat kontor men på samma myndighet. Jag fick inte tjänsten och fick reda på att det hade med min referens att göra. I går fick jag referensen skickad till mig av en HR partner då min chef inte ville berätta vad han hade angivit i samtalet. Det som står på detta dokument är mesta dels påhittat. Chefen har tagit alla de bra egenskaper jag besitter och vänt det till motsatsen. Det är så pass illa så att det inte finns någon arbetsgivare som skulle anställa en sådan person som min chef beskriver mig som. Nu till min fråga, får en chef hitta på och svarta ner en anställd och det ses som dennes upplevelse eller går det att anmäla som förtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal

För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom “brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” eller annars har lämnat uppgift som är “ägnad att utsätta denne för andras missaktning” (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken).

Det är dock inte att se som förtal om den som uttalat sig var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han kan visa antingen att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken). Detta är relevant beroende på vilken slags information din chef har lämnat om dig. Om det t.ex. har handlat om konstruktiv kritik om ditt arbetssätt uppnår det inte kraven för förtal. De detaljerna som du har lämnat i din fråga pekar dock på att informationen som nådde HR partnern var av grövre karaktär.

Det krävs att beskyllningen har varit “ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning”. Uttrycket “ägnat att” innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning. Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning. Det förutsätts vidare att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än “den beskyllde”, en HR partner i din situation. Det är alltså möjligt att din chef har gjort sig skyldig till förtal.

Åtal

Om du gör en brottsanmälan så bör du vara medveten om att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal om förtal, utan initiativet till åtal kan istället ligga hos dig i detta fall (5 kap. 5 § första stycket Brottsbalken). Trots detta får åklagaren väcka åtal om du är under 18 år eller att du gjort en brottsanmälan, och åtal ska anses vara påkallat från “allmän synpunkt”.

Rekommendation

Det är enklare att nå en fällande dom om det finns en dokumenterad bevisning.

Om du driver målet själv och förlorar riskerar du att behöva stå för båda parternas rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du i första hand kontaktar polisen för att gå vidare med frågan.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1235)
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?

Alla besvarade frågor (94356)