CE-märkning av dykutrustning

2019-11-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag som konsument beställde en dykmask (cyklop) på Internet från ett .se-bolag. När masken kom upptäcker jag att den inte har någon CE-märkning utan ett bifogat papper säger att masken är godkänd enligt American National Standard Z86.11-1985. Är dykmasker sådan utrustning som måste CE-märkas och får den säljas inom EU/EES utan CE-märkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, dykmasker ska CE-märkas. Dykutrustning klassas som personlig skyddsutrustning och regler om detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Utförande av personlig skyddsutrustning" (som baseras på EU-direktivet "personal protectice equipment"). I föreskrifterna finns ett tydligt krav att alla produkter som klassas som personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkta för att få tillhandahållas (säljas, hyras ut etc.) inom EU, både för privatpersoner eller yrkesmässigt bruk.

CE-märket finns till för att visa att en produkt överensstämmer med de krav som EU-direktiven ställer. Att sälja en vara utan CE-märkning (som ska märkas) inom EU är straffsanktionerat. Ansvaret för en varas säkerhet ligger på tillverkare och importörer.

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (884)
2021-04-30 Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?
2021-04-30 Formkrav för gåvobrev
2021-04-30 Nya fel efter reparation av bil
2021-04-29 Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

Alla besvarade frågor (92029)