Can Lawline help me with my legal matter?

2020-11-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
My secret in hospital was not kept
SVAR

Hello! Thank you for contacting Lawline regarding your legal matter.

Unfortunately, I can not help you in this matter, since I do not have enough information to help you. In order for us to provide legal counseling, you need to specify your legal matter. I kindly ask you to send us a new question where you rephrase and specify your legal matter.

Best regards,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1302)
2021-06-17 Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?
2021-06-16 Var kan jag lära mig mer om juridik?
2021-06-13 Bristande kännedom om lokala förhållanden lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
2021-05-30 Kommunens skyldigheter enligt PBL

Alla besvarade frågor (93215)