Byte av lägenhet tillåtet?

2020-04-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har ett hyreskontrakt på en lägenhet, ett förstahandskontrakt. Det finns ett speciellt tillägg i avtalet som får mig att undra om jag har rätt att få göra ett lägenhetsbyte. Alltså att byta min hyresrätt mot en annan hyresrätt. Exakt såhär står det i tillägget: "Hyrestid och uppsägningstid: från och med 2020-03-15 till 2022-04-30. Uppsägning ska ske skriftligen minst 3 kalendermånader före hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning övergår hyrestiden till att gälla tills vidare med ovan angiven uppsägningstid". Min fråga är alltså om jag kan byta min hyresrätt mot en annan hyresrätt, jag känner förstås redan till att det är vissa särskilda regler som gäller för att bytet ska kunna genomföras.Ha det gott!
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

Är byte och uppsägning samma sak i lagen?

I 12 kap Jordabalken, som reglerar hyra av fast egendom och bostäder, skiljer sig uppsägning av hyresavtal från överlåtelse(köp, byte och gåva) av avtalet. Därför misstänker jag att den klausul du oroar dig över inte är tillämplig, eftersom den reglerar något annat.

Regler om byte

Enl. 12 kap 32 § Jordabalken ska hyregästen först fråga hyresvärden, om inte annat står i paragraferna 34-37 §. Den intressanta paragrafen för dig är 35 §. Enligt denna har du som utgångspunkt rätt till ett byte av denna typ, med hyresnämndens godkännande.

Kontakta din hyresvärd och försök komma överens om bytet.Om det inte är möjligt kan du kontakta hyrenämnden i kommunen och be dem att avgöra frågan istället.

Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1887)
2021-02-27 Får hyresvärd låsa utrymme?
2021-02-27 Gäller 12:25 JB i ökad utsträckning om grannen är känslig?
2021-02-26 Är hyresgästen skyldig att betala för reparationer?
2021-02-24 Vem ersätter en om ens lägenhet skadas under hyrestiden och skadan inte beror på en själv?

Alla besvarade frågor (89654)