Byte av efternamn

2020-05-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har undrar om det är möjligt att byta efternamn till min ej biologiska farfars. Min biologiska farmor gifte sig med honom och bär således detta namn idag. (Min pappa har min farmors efternamn från när hon var ogift.)Min farmors man har alltid varit farfar för mig.Efternamnet bärs av mindre än 2000 personer så därför kan jag inte bara ansöka om det rakt av.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om huruvida du kan byta efternamn. Reglerna om detta finns i lagen om personnamn (namnlagen).

Det finns i Sverige en rätt till att byta efternamn till ett efternamn som din eller båda dina föräldrar bar eller har burit ( 9 § namnlagen) men i ditt fall är det inte en förälders efternamn du vill byta till. Det finns även en möjlighet att byta till ett efternamn som har funnits i dennes släkt i rakt uppstigande led i två generationer (18 § namnlagen). Du skriver att det är din icke biologiska farfars namn du vill byta till så därför kan du inte använda dig av denna regel här.

Det finns dock möjlighet att byta till andra efternamn också. För att få göra detta måste måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det efternamn du ska byta till är inte ett nybildat efternamn (13 § namnlagen) eller ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer (16 § namnlagen). Istället är det ett efternamn som redan bärs av andra personer och det är tyvärr inte möjligt att byta till ett efternamn som kan förväxlas med ett efternamn som någon annan lagligen redan bär om namnet bärs av färre än 2000 personer (15 § p.1 namnlagen). Eftersom någon annan redan bär det efternamn du kan bytas till anses det kunna förväxlas med dennes efternamn och du kan därför troligen inte byta till det önskade efternamnet.

Du kan dock alltid skicka in en anmälan om namnändring till Skatteverket och låta dem göra en bedömning. Har du fler frågor om detta kan du också kontakta Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567.

Jag hoppas att du känner att detta var svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91128)