Byte av barns efternamn

2017-07-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och mitt ex har ett barn tillsammans på 10 år. Barnet har idag samma efternamn som jag (pappan) och vi båda har vårdnad över barnet. Vi har dock inte varit gifta. Exet har nu gift sig och bytt efternamn, kommer barnets efternamn att per automatik bytas till det mammans efternamn, eller krävs det att båda godkänner det? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att ni har gemensam vårdnad har ni båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ert barns personliga angelägenheter (6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken, se lagen här). Vilket efternamn barnet ska ha får anses utgöra barnets personliga angelägenheter och är alltså något som ni ska bestämma tillsammans. För att byta efternamn måste man skicka in en ansökan till Skatteverket. Barnets namn byts alltså inte per automatik och eftersom ni har gemensam vårdnad så skulle ditt ex behöva ditt godkännande för ett byte.

Hade ni inte haft gemensam vårdnad, utan ditt ex hade haft enskild vårdnad, hade hon ändå varit tvungen att få ditt samtycke till bytet eftersom barnet bär ditt efternamn (eller så hade en domstol varit tvungen att förklara att bytet är förenligt med barnets bästa) (34 § lagen om personnamn, se här).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1310)
2021-07-26 Får man skjuta luftgevär i skogen?
2021-07-21 Får min före detta fru behålla mitt efternamn när hon gifter om sig?
2021-07-21 Diskriminerande vaccinationspass?
2021-06-30 Överlåtelse av läkemedel, narkotikabrott och hamstring av läkemedel

Alla besvarade frågor (94232)