Byta till efternamn som inte finns i Sverige

2020-06-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag hade tänkt att byta efternamn då jag längre inte vill bära det jag har.Namnet jag har tänkt på finns inte i Sverige men det finns tydligen 106 personer i afrika som har det och även ett mindre klädesmärke i italien med samma namn, kommer det här göra att jag inte kan välja det då?Hittade inga konkreta svar på skatteverkets hemsida.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Byte av efternamn regleras i lag (2016:1013) om personnamn, hädanefter "namnlagen" (Namnlagen 2§).

Jag utgår från att du inte vill ändra ditt efternamn på grund av anknytning till förälder/make eller liknande utan bara generellt vill byta namn. Du kan byta efternamn till ett namn som inte tidigare finns i Sverige men för detta gäller vissa krav (Namnlagen 13§ 1st).

Namnet du vill byta till får inte används som förnamn, bestå av mer än ett ord, kunna väcka anstöt, kunna antas leda till obehag för dig eller av någon annan anledning vara olämpligt som efternamn (Namnlagen 14§).

Namnet du vill ha får inte heller kunna förväxlas med (1) ett efternamn som någon annan lagligen bär, (2) ett historiskt känt efternamn som har burits av en utdöd släkt, (3) ett allmänt känt utländskt efternamn, (4) någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn, (4) en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning, (5) någon annans i Sverige skyddade näringskännetecken eller varukännetecken eller (6) något som finns i ett litterärt eller konstnärligt verk och som kränker någon annans upphovsrätt till verket (Namnlagen 15§ 1st).

Det finns vissa undantag där du kan få använda ett namn trots att det finns risk för förväxling (t.ex. om dina föräldrar/morföräldrar haft det) men utifrån din beskrivning verkar inget undantag vara relevant.

Alltså utgör det inget hinder att efternamnet inte finns i Sverige eller att klädmärket i Italien har samma namn (om inte detta märke är varumärkesskyddat i Sverige). Jag hoppas detta svarar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1209)
2020-12-01 Kan man avsätta talmannen?
2020-11-30 Strider det mot rådande restriktioner att hålla i en fest för 100 personer?
2020-11-29 Hur ändrar jag min adress?
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke

Alla besvarade frågor (86826)