FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt20/01/2021

Byta efternamn

Hej!

Jag hade tänkt byta efternamn då jag längre inte vill bära mitt nuvarande. Och till ett som inte finns i Sverige men finns utomlands. Det är dock en författare från 1800-talet i Spanien som har efternamnet. Kommer jag att få byta till det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om huruvida du kan byta efternamn och däröfr är Lag (2016:1013) om personnamn (personnamnslagen) tillämplig.

Det finns i Sverige en rätt till att byta efternamn till ett efternamn som din eller båda dina föräldrar bar eller har burit ( 9 § namnlagen) men i ditt fall är det inte en förälders efternamn du vill byta till. Det finns även en möjlighet att byta till ett efternamn som har funnits i dennes släkt i rakt uppstigande led i två generationer (18 § namnlagen). På bakgrund av det du skriver kan du inte använda dig av denna regel här.

Det finns dock även möjlighet att byta till andra efternamn också. Vad gäller din situation är det 13 § personnamnslagen som gäller, där stadgas det att en person får lov att byta efternamn till ett nybildat namn eller till ett befintligt efternamn om förutsättningarna i 14-19 §§ i samma lag är uppfyllda.

Är det ett efternamn som redan bärs av andra personer såsom du beskriver är det tyvärr inte möjligt att byta till ett efternamn som kan förväxlas med ett efternamn som någon annan lagligen redan bär om namnet bärs av färre än 2000 personer (15 § p.1 namnlagen). Eftersom någon annan redan bär det efternamn du kan bytas till anses det kunna förväxlas med dennes efternamn och du kan därför troligen inte byta till det önskade efternamnet.

Du kan dock alltid skicka in en anmälan om namnändring till Skatteverket och låta dem göra en bedömning. Har du fler frågor om detta kan du också kontakta Skatteverket eller läsa mer här.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!

Vänligen,

Sophie Amalie BöjeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo