Butik pekar ut kund som brottslig

Har en fråga. Är det så att en affär får skriva ut på Facebook att en har varit inne i deras affär å stulit ? Det har dom gjort med mig. Hade recenserat betyg om affären å då skrev dom inför alla att jag har varit där inne å stulit. Så det är utlagt så alla på Facebook kan se det. Får man verkligen göra så för det är väldigt kränkande

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 5 kap 1 § Brottsbalken framgår det att man gör sig skyldig till förtal om man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andra missaktning. Brottsbalken hittar du här. I bedömningen har det generellt sett ingen betydelse om uppgiften är sann eller inte. I det här fallet har butiken skrivit på Facebook att du har stulit från deras butik. Det bör klassas som förtal då det har som syfte att utpeka dig som brottsling. Om butiken istället enbart hade skrivit till dig i exempelvis en enskild chatt hade det inte kunnat klassa som förtal.

Förtal är normalt sett ett målsägandebrott. Målsägande är den som har blivit utsatt för ett brott. Ett målsägandebrott innebär att åklagaren inte kommer väcka talan utan det är målsägande som får göra det själv. En åklagare ska dock väcka åtal om målsägande är under 18 år eller om det är påkallat från allmän synpunkt, 5 kap 5 § Brottsbalken. Om man väljer som målsägande att väcka talan så måste man vara medveten om att i fall gärningsmannen inte döms så kommer man behöva betala samtliga rättegångskostnader. I många hemförsäkringar finns det dock ett rättskydd som till viss del kan täcka en del av rättegångskostnaderna men det får du kontrollera med ditt försäkringsbolag och vad det gäller för. I så fall bör du kontakta försäkringsbolaget först innan du vänder dig till ett eventuellt juridiskt ombud.

Du bör i alla fall så snabbt det går ta en skärmdump på uttalandet man kan se vem som har skrivit det (butiken) och till vem det har skrivits (dig). Ta gärna en skärmdump också så att det på något sätt framgår att kommentaren ligger öppet så att alla kan se den, det vill säga att det inte är bara du och butiken som ser kommentaren.

Därefter bör du polisanmäla detta som förtal och ange att du har skärmdumpar som bevis för att ett sådant uttalande har gjorts. I annat fall kan det vara svårt att bevisa detta om exempelvis butiken har tagit bort kommentaren innan du har hunnit spara ned det.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! I fall du är i behov av mer juridisk hjälp är du välkommen att kontakta vår juristbyrå, http://lawline.se/contact

Med vänlig hälsning

Lovisa SidénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”