Bunden av avtal med telefonförsäljare som uppgett falskt namn?

Om en telefonförsäljare uppger falskt namn under inspelningen av ett muntligt avtal, Är detta avtal då bindande. Du har ju ingått avtal med bolaget men personen som säljer är "falsk"?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det antas inte vara helt ovanligt att telefonförsäljare anger ett annat namn än sitt riktiga, speciellt då de har "osvenska" namn. En telefonförsäljare som får ingå avtal via telefon för ett företags räkning har fått en fullmakt att göra så, och det innebär att avsteg från huvudregeln att man bara kan binda sig själv när man ingår avtal. Den här typen av fullmakter, som följer av anställning, kallas för ställningsfullmakter och regleras i 10 § andra stycket avtalslagen.

För den person som ingår ett avtal med telefonförsäljaren över telefon får det nog normal sett anses sakna betydelse vad försäljaren heter, eller om hon uppger ett annat namn än sitt riktiga. Det är ju själva bolaget som hon företräder som köparen ingår ett avtal med, och inte själva försäljaren. Det viktiga torde istället vara att personen får ingå avtal för bolagets räkning och att köparen har ingått ett sådant avtal med bolaget.

Avtal som har ingåtts kan emellertid förklaras ogiltiga på olika grunder som samlas i 3 kap. avtalslagen. Ett sådant exempel är om en avtalspart svikligen har förletts att ingå avtalet, se 30 §. Det krävs då att man lyckas visa att den omständighet som är i fråga (t ex försäljarens namn) verkligen spelat roll för slutandet av avtalet.

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”