FrågaAVTALSRÄTTAvtals ogiltighet04/06/2020

Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?

Hej, Kommunen har gjort en cykelväg som gått in något på min tomt. Jag har nu fått ett avtal för servitut med värderingsprotokoll och sammanställning av den ersättning jag är berättigad till från elbolaget som behövde "inkräkta" på min tomt. Jag har skrivit under med namnteckning samt uppgett var jag vill att ersättningen ska sättas in, och skickat det tillbaka till elbolaget. Min fråga gäller det belopp de skrivit i avtalet. Utifrån en sammanställning av beräkningen ska jag få 500 kr, vilket också är det belopp det betalat ut till mig. Men vid den sista raden som visar "Total ersättning till fastighetsägaren Kr" har de skrivit 21 733 500 kr. Vid samtal med bolaget så uppger de att det blivit fel och att jag bara kommer få 500 kr. Är elbolaget bundet att betala ut det högre beloppet enligt dokumentet? På vilket sätt har de rätt att inte följa det? Och finns det något mer jag kan göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den bestämmelse som blir aktuell i ditt fall är 32 § avtalslagen. Den säger att om någon i sin viljeförklaring (exempelvis ett anbud) gör en felskrivning eller annat liknande misstag är denne inte bunden av viljeförklaringens innehåll om mottagaren insåg eller borde insett misstaget. I ditt fall verkar det ganska uppenbart att det rör sig om ett skrivfel eller annat liknande misstag som avses med bestämmelsen. Vidare tolkar jag din text som att du insåg misstaget, och om inte annat så borde du åtminstone insett misstaget eftersom den felskrivna summan är väsentligt mycket högre än den riktiga summan. Min bedömning är därför att elbolaget inte är bundna att betala ut det felskrivna högre beloppet till dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare