Bryter personen mot någon lag när han upprepade gånger tittar in i min lägenhet mot min vilja?

FRÅGA
en Person jag känner, tittar in i min lägenhet hemifrån sig med kikare, han kan också sitta i lekparken utanför min byggnad och titta in i min lägenhet. Jag tycker det är väldigt obehagligt och känner mig förföljd. Bryter han någon lag när han gör så?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar om personen som du känner bryter mot någon lag när han upprepade gånger tittar in i din lägenhet på ett sätt som du upplever som obehagligt.

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar.

Personen bryter sannolikt mot lagen

Det korta svaret på din fråga är ja, sannolikt – det är troligt att personen bryter mot regler i brottsbalken när han beter sig så som du har nämnt.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vilka brott som personen kan tänkas göra sig skyldig till.

Hans beteende kan utgöra brottet ofredande

Det är möjligt att personen gör sig skyldig till brottet ofredande när han tittar in i din lägenhet.

Såhär beskrivs brottet i brottsbalken (4 kap. 7 § BrB):

"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."

Personens beteende kan förmodligen anses falla under ofredande genom "annat hänsynslöst agerande". Det omfattar nämligen subtila kontakter - till exempel att följa efter någon eller stå utanför någon annans bostad upprepade gånger.

Hans agerande bör betraktas som ett angrepp på din privata sfär, vilket du inte ska behöva tåla. Det kan anses vara särskilt kränkande att hans beteende är oförutsägbart och obefogat.

Upprepade ofredanden kan utgöra brottet olaga förföljelse

Det är möjligt att personen har gjort sig skyldig till brottet olaga förföljelse, förutsatt att han kan anses ha begått flera ofredanden enligt min beskrivning ovan.

Såhär står det om brottet i brottsbalken (4 kap. 4 b § BrB):

" Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

[…] 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §, […]

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år."

De upprepade ofredandena kan alltså "slås samman" till brottet olaga förföljelse istället.

Sammanfattning

Det är sannolikt att personen som tittar in i din lägenhet bryter mot lagen när han gör så.

Beteendet som du beskriver skulle kunna utgöra brottet ofredande, eftersom han inkräktar på din privata sfär genom att titta in i din lägenhet mot din vilja.

Eventuellt kan det röra sig om brottet olaga förföljelse istället, eftersom det har skett upprepade gånger.

Jag vill råda dig att polisanmäla honom om det känns möjligt för dig. Det är fullt förståeligt att du upplever beteendet som obehagligt och du har rätt att känna dig trygg, särskilt när du är hemma i din lägenhet. Du kan läsa mer om polisanmälan och brottet olaga förföljelse på polisens hemsida, där det även finns tips om vad du kan tänka på som utsatt för ett förföljelseliknande beteende.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1124)
2021-02-25 Fota i smyg
2021-02-25 Olaga hot m.m.
2021-02-25 Kan det vara olaga hot eller olaga förföljelse att försöka framföra budskap till politiker inför val
2021-02-25 Filma utan samtycke i hemmet

Alla besvarade frågor (89537)