Brutit anställningsavtal utan saklig grund

En 20-årig son har ett avtal om sommarjobb på en transportfirma från och med idag den 2017-06-26 och 8 veckor framåt.

Igår messade han sin chef och frågade när han skulle vara på plats idag. Han fick då till svar att han inte längre kan erbjudas jobb på grund av vikande orderingång och att en annan anställd återkommit i jobb.

Hur ser rättigheter ut? Vad är rimlig ersättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp en arbetstagare måste uppsägningen vara sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). En sådan skulle exempelvis kunna vara att det nu råder arbetsbrist, men då har arbetsgivare fortfarande en skyldighet att förvarana kring detta i förtid. eftersom Arbetsgivare ska dessutom försöka att omplacera er son vilket inte heller verkar ha skett, därför har en överträdelse av LAS ägt rum. Det framgår inte om någon uppsägningstid fanns i avtalet, men om någon sådan var avtalad ska denna självklart också följas.

Har du ett skriftligt avtal så blir det mycket lätt att bevisa att ett avtal har träffats. Annars kan det självklart bli svårare att bevisa att avtal verkligen har träffats och för vilken tid. I sådana fall rekommenderar jag er att sammanställa era bevis för att anställningen hade träffats och vilka detaljer som ingick i avtalet.

Er son har rätten möjligheten att kräva ersättning för upp till hela den avtalade tiden, men exakt hur mycket ni kan få kan jag tyvärr inte svara på på. Ett troligare alternativ är att uppsägningen tas tillbaka och att er son får jobba över sommaren. Är arbetsplatsen ansluten till något fackförbund bör ni ta kontakt med detta, då de kommer att hjälpa er med att förhandla med arbetsgivaren samt med ytterliggare juridisk rådgivnig.

Om ni har andra frågor ber jag er att skriva till oss igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000