Brutit anställningsavtal utan saklig grund

FRÅGA
En 20-årig son har ett avtal om sommarjobb på en transportfirma från och med idag den 2017-06-26 och 8 veckor framåt. Igår messade han sin chef och frågade när han skulle vara på plats idag. Han fick då till svar att han inte längre kan erbjudas jobb på grund av vikande orderingång och att en annan anställd återkommit i jobb.Hur ser rättigheter ut? Vad är rimlig ersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp en arbetstagare måste uppsägningen vara sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). En sådan skulle exempelvis kunna vara att det nu råder arbetsbrist, men då har arbetsgivare fortfarande en skyldighet att förvarana kring detta i förtid. eftersom Arbetsgivare ska dessutom försöka att omplacera er son vilket inte heller verkar ha skett, därför har en överträdelse av LAS ägt rum. Det framgår inte om någon uppsägningstid fanns i avtalet, men om någon sådan var avtalad ska denna självklart också följas.

Har du ett skriftligt avtal så blir det mycket lätt att bevisa att ett avtal har träffats. Annars kan det självklart bli svårare att bevisa att avtal verkligen har träffats och för vilken tid. I sådana fall rekommenderar jag er att sammanställa era bevis för att anställningen hade träffats och vilka detaljer som ingick i avtalet.

Er son har rätten möjligheten att kräva ersättning för upp till hela den avtalade tiden, men exakt hur mycket ni kan få kan jag tyvärr inte svara på på. Ett troligare alternativ är att uppsägningen tas tillbaka och att er son får jobba över sommaren. Är arbetsplatsen ansluten till något fackförbund bör ni ta kontakt med detta, då de kommer att hjälpa er med att förhandla med arbetsgivaren samt med ytterliggare juridisk rådgivnig.

Om ni har andra frågor ber jag er att skriva till oss igen!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94255)