Bruka en avställd motorcykel utan behörighet

Hej.

Jag undrar vad som händer om man blir stoppad av polisen när man kör en avställd motorcykel och ej har motorcykelkort utan endast vanlig b-behörighet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Efter att ha rådfrågat en polis kan jag kortfattat meddela att polisen kommer att omhänderta personens körkort på plats eftersom denne gör sig skyldig till olovlig körning (ej körkort för motorcykeln) och brukar ett avställt fordon. Till detta kommer även böter och att transportstyrelsen troligen kommer dra in körkortet.

Om du vill ha ett mer detaljerat svar med lagrum så ger jag det nedan.

Personen gör sig skyldig till olovlig körning eftersom den inte har körkort för motorcykel:

Om en person kör ett fordon utan att vara berättigad till det döms personen för olovlig körning enligt 3 § lag om straff för vissa trafikbrott (https://lagen.nu/1951:649#P3S1). Påföljden för detta är böter.

Personen överträder regeln om att inte bruka ett avställt fordon:

Ett avställt fordon får som huvudregel inte brukas, se 17 § lag om vägtrafikregister (LOV) (https://lagen.nu/2001:558#P17S1). Om en person bryter mot detta så blir påföljden böter enligt 29 § LOV (https://lagen.nu/2001:558#P29S1).

Vad händer med körkortet:

Eftersom personen brukar ett avställt fordon samt inte har behörighet för att bruka det så finns det utrymme för polisen att anta att körkortet kommer bli indraget och då kan de omhänderta körkortet på plats, se 5 kap. 7 § körkortslag (KKL) (https://lagen.nu/1998:488#K5P7S1). På vilka grunder ett körkort ska dras in återfinns i det komplexa lagrummet 5 kap. 3 § KKL (https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1), där flertalet olika grunder återges. Som jag förstår polisen jag samtalade med kommer polisen att ta körkortet eftersom personen både kör ett fordon avställd samt endast har ett B-körkort. Detta kan ge en grund att personen har brutit mot regler som är väsentligt från trafiksäkerhetssynpunkt, se 5 kap. 3 § 4 p. KKL (https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1)

Då polisen omhändertar körkortet på plats är det senare transportstyrelsen som beslutar om körkortet ska bli indraget. Då kommer personen få tillfälle att yttra sig innan transportstyrelsen beslutar om de ska dra in körkortet eller ej. Om de beslutar att dra in körkortet bestämmer de även en spärrtid som varar mellan 1-36 mån, under denna tid får inte ett nytt körkort utfärdas, se 5 kap. 6 § KKL (https://lagen.nu/1998:488#K5P6S1). Jag har svårt att hitta något konkret i den juridiska litteraturen på hur länge denna spärrtid blir om man kör en avställd motorcykel utan behörighet. Men om spärrtiden blir över 1 år måste man göra ett nytt förarprov, det vill säga både kunskaps- och körprov innan ett nytt körkort kan tillverkas.

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Om du vill ha svar mer detaljerat svar hur lång spärrtiden kommer bli tipsar jag dig att kontakta Transsportsstyrelsen på 0771-81 81 81, öppet mån-fre mellan klockan 08.00-16-30.


Med vänliga hälsningar

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning