Bruk av Sveriges flagga i kläder och dylikt

2015-08-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
om man använder sveriges flagga som hijab, är inte detta olagligt? jag anser att man förnedrar sverige som nation!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Den svenska flaggan är reglerad i Lag (1982:269) om Sveriges flagga. Där framgår bland annat att flaggan inte får förses med olika tecken, exempelvis märken eller bilder. Denna begränsning omfattar dock inte statschefens bruk av tretungad flagga med stora eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt och bruket av flagga i militär verksamhet försedd med befälstecken (Lag om Sveriges flagga 4 § första, andra och fjärde styckena).

Om det rör sig om näringsverksamhet så får den svenska statsflaggan inte användas utan tillstånd i varumärken eller kännetecken för varor och tjänster. Detta framgår av Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 1 § första stycket.

I övrigt finns endast rekommendationer kring hur flaggan bör användas, varav dessa inte är lagsanktionerade. Det rekommenderas bland annat att flaggan hålls hel och ren samt inte används som bordsduk, dörrförhänge, täcke på bänkar, sittunderlag och dylikt. Flaggan kan däremot med fördel användas i dekorativa sammanhang, under förutsättning att gott omdöme visas. Här anses bruket av flaggan som exempelvis vägg- eller fonddekoration samt inramning av byster vara i sin ordning. Eftersom inkorporeringen av svenska flaggan i en hijab knappast är jämförbart med att använda den som exempelvis bordsduk eller sittunderlag, samt att det är allt annat än ovanligt att flaggan syns på klädesplagg, så torde detta bruk inte ens kunna anses som olämpligt.

Eftersom en hijab är ett mycket personligt klädesplagg för en praktiserande muslim så är det min egen uppfattning att inkorporeringen av den svenska flaggan i ett sådant plagg endast kan anses som smickrande.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2020-10-29 Hur länge finns anmärkningar om brott på t.e.x Mr.Koll?
2020-10-29 Vart ska barn som bor växelvis hos föräldrarna folkbokföras?
2020-10-29 folkbokföra sig på temporärt boende?
2020-10-29 Kan man bli portad från en butik?

Alla besvarade frågor (85560)