Brottstyper som omfattas av grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning

Omfattas ett brott mot ett utfärdat kontaktförbud av kränkningsbrottet i 4:4a Brb?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
I 4 kap 4 a § BrB räknas upp vilka brottstyper som omfattas av grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning. Den 1 juli 2013 skedde en lagändring som innebär att numera omfattar paragrafen även 24 § lagen om kontaktförbud (överträdelse av kontaktförbud), se https://lagen.nu/1988:688#P24
Vänligen,
Linda OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”