FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/02/2023

Brottsregister vid studier

Hej! Jag planerar att fortsätta mina studier inom vård till sjuksköterska från augusti 2023 men jag var tyvärr redan dömd i rätten. första dömen 70 timmar samhällstjänst året 2018 och dömen blev lagakraft året 2019.( misshandel ). andra dömen till 100 timmar samhällstjänst året 2019 och dömen blev lagakraft i november 2022 på grund av olovligt- misshandel i trafik. Nu vill veta om detta kommer att påverka mitt sjuksköterska legitimation och mitt jobb på framtiden ? Kan jag få sjuksköterska legitimation efter slutat studie året 2026? Mvh Martin

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Vad gäller svensk utbildning på högskolenivå begärs inte något utdrag ur belastningsregistret för den studerande. Det finns inget att oroa sig för där. Ingen kommer veta att du finns med i belastningsregistret. Även livstidsdömda får studera, och vilket är bra då utbildning minskar nämligen brottsligheten i samhället!  När det kommer till legitimationen däremot, begärs utdraget oftast ut i samband med ansökan därtill. Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke och bevis om specialistkompetens (4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen). På socialstyrelsens hemsida går att utläsa att de uppgifter som Socialstyrelsen får tillgång till vid en kontroll mot belastningsregistret rör vissa brott som har lett till en annan påföljd än böter. Detta innebär att Socialstyrelsen kommer nog att beakta denna typen av brott vid utredningen av legitimationen.


Preskriptionstider

Regler kring preskriptionstider återfinns i 35 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det framgår inte vilken grad av misshandel det rör sig om i din fråga därav utgår jag ifrån att det är normal grad. Preskriptionstiden för normal grad av misshandel är fem år, se 35 kap. 1 § p. 2 BrB. Om det däremot rör sig om ringa misshandel handlar det istället om en preskriptionstid på två år, se 35 kap. 1 § p. 1 BrB.


Vad innebär det för dig? 

Om dina brott rör sig om ringa grad så är det stor sannolikhet att de är borta tills du tar din examen (åtminsonde november samma år) därav har du större möjlighet att ansöka och beviljas din legitimation, däremot om det rör sig om normal graden av misshandel kan det synas under längre period därav kan det påverka din möjlighet till din legitimation. Det innebär att dina domar kommer att finnas kvar i ditt register när du är klar med din utbildning och eventuellt ska söka legitimation. Vidare hur socialstyrelsen fattar sitt beslut gällande din legitimation kan jag inte uttala mig om. 


Hoppas att det var svar på din fråga!


Om du behöver hjälp med att upprätta nytt testamente eller gifterättsgods eller om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig.


Med vänliga hälsningar,

Alexander Nejati

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”