Brottsprocess mot avliden

2016-03-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Christer Pettersson är frikänd för mordet på OP. Kan han som död person åtalas i ett resningsmål, omnya omständigheter kommer fram, genom enskilt åtal i brottmål? T ex ett vapen? Lisbeth som vittnelever ju och dödsboet eller en 50 miljoners man kan ha intresse av att det sker ett åtal. Tar HD upp det?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Eftersom att det saknas en person att driva åtal mot, skulle ett sådant åtal avvisas eftersom att föreligger ett processhinder, 34:1 RB (här). Med andra ord skulle en sådan resning till HD aldrig komma till stånd.

Det existerar dock en reglering som gör att en efterlevande make, barn, fader, moder eller syskon kan överklaga ett åtal där den döde har blivit dömd, 21:1 st 2 RB. Detta skulle vara fallet om den dömde dog strax efter en fällande dom, och de anhöriga väljer att överklaga denna dom.

Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Med vänliga hälsningar,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2464)
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?
2020-10-18 Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

Alla besvarade frågor (85217)